Van werkloze docent tot voorzitter mantelzorgorganisatie

In gesprek met ervaringsdeskundige Eveline van de Kamp
artikel - 9 november 2015

Op zevenenvijftig jarige leeftijd werd Eveline ontslagen als groepsleerkracht van een SBO school. Een ingrijpende gebeurtenis, maar zij liet zich hierdoor niet ontmoedigen. Ze zocht en ondersteunde lotgenoten, en raakte onder andere betrokken bij het panel Werk en Inkomen, een adviesorgaan voor de gemeente Delft. In 2011 vertelde Eveline haar verhaal in de Movisie-publicatie Aan het woord. We vroegen hoe het nu met haar gaat.

Haar keuze om lotgenoten te ondersteunen kwam voort uit haar niet zo positieve ervaringen met het aanvragen van een WW-uitkering en de omslachtige procedures omtrent de sollicitatieplicht. Eveline creëerde zelf de functie van gastvrouw op het werkplein, de gezamenlijke werkplek van de Gemeente Delft en het CWI, later UWV Werkbedrijf. Op een zeker moment werd zij coördinator van Café De Soos, een informeel netwerk van alle organisaties binnen de armoedebestrijding. Nu werkt zij nog één dag in de week als vakleerkracht Muziek op school leidt zij de cantorij van de kerk.

Zorg voor mantelzorgers

In juli 2011 werd Eveline voorzitter van de Regionale Mantelzorg Organisatie Delft Westland Oostland (RMO DWO). Daarnaast was zij nog lid van de begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden. In deze nieuwe functie prikkelde de uitdaging: contacten leggen, bruggen bouwen, samenwerken en belangen behartigen. Met de toenmalige bestuursleden ging zij vol zelfvertrouwen en dienstvaardigheid aan de slag om de belangen van de mantelzorgers te behartigen. Zowel lokaal als regionaal.

Dit jaar is het thema van de Movisie Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn krijgt steeds meer erkenning als nuttige - vaak dringend nodige - aanvulling op professionele hulpverlening. Movisie wil met de vierde Participatieprijs stimuleren dat initiatieven die ervaringskennis inzetten, breed gezien en gehoord worden. Doe dus mee, laat zien waar u trots op bent en inspireer daarmee anderen! U kunt zich hier inschrijven voor de participatieprijs. De deadline voor de inschrijving is 1 februari 2016.

 

Helaas is de organisatie door de transitie en bezuinigingen van de gemeente Delft begin dit jaar ontbonden. Er werd geen subsidie meer gegeven aan een regionale organisatie, en het is niet gelukt bestuursleden te vinden buiten Delft.

'De kloof tussen vrijwillige organisaties en gemeentelijke instanties is in mijn beleving niet minder diep geworden'

Op de vraag of er veel veranderd is door de decentralisaties in het sociale domein antwoordt Eveline: 'Het is voor mij een beetje vroeg om nu al te kunnen constateren dat er veel veranderd is. De rookwolken van de veranderingen zijn in Delft nog niet opgetrokken en voorlopig maakt de gemeente nog vreemde sprongen en zijn het handelen en de regelgeving nog niet bepaald ‘doorzichtig’. In de vorige fase had ik meer direct contact met ambtenaren, nu meer met de politiek. De kloof tussen vrijwillige organisaties en gemeentelijke instanties is in mijn beleving niet minder diep geworden.

Bezig bijtje

Vandaag de dag is Eveline al ruim drie jaar met pensioen en in goede gezondheid. Stilzitten is haar echter vreemd. Zij somt een indrukwekkende lijst van bezigheden op waaronder secretaris van WIJZELF Zorgcoöperatie Delft, bestuurslid van CDA Delft en vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Eveline wil nieuwe ervaringsdeskundigen graag enkele tips meegeven:

  • Oriënteer je goed, zorg dat je kennis van zaken hebt, wees zichtbaar, vriendelijk en coöperatief en niet alleen maar kritisch.
  • Vergeet niet dat je vrijwilliger bent, en dus niet altijd in een goede positie bent om het geheel te overzien.
  • Wees bescheiden en relativeer je eigen ‘werkwijze’.
  • Je grote kracht en waarde zit in het netwerken en verbinden.

Ervaringsdeskundigen zijn actief in veel verschillende sectoren, zowel in betaalde als onbetaalde functies. Voor de GGZ is een Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) ontwikkeld waarmee een functieprofiel samengesteld kan worden voor beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen. Dit competentieprofiel is ook bruikbaar in andere branches.

Bijna vier jaar geleden vertelden 14 ervaringsdeskundigen hun verhaal. Deze verhalen werden gebundeld en gepubliceerd in 2012. De brochure ‘Aan het woord – portretten van ervaringsdeskundigen’ kunt u hier bestellen of downloaden.

Reacties

Reageer op dit artikel

6 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.