Werkt de aanpak tegen eenzaamheid?

Laat uw stem horen en win € 450,-
artikel - 4 augustus 2015

Eenzaamheid is een van de grootste problemen waar sociale beroepskrachten én vrijwilligers op dit moment mee te kampen hebben. Deze frontliniewerkers gaven daarom vorig jaar aan dat eenzaamheid het onderwerp moet worden van de Movisie Frontliniepeiling 2015. Een gesprek met eenzaamheid-deskundige Jan Willem van de Maat en de samenstellers van de frontliniepeiling, Barbara Panhuijzen en Bard Briels.

Met een online vragenlijst peilt Movisie hoe frontliniewerkers eenzaamheidsproblematiek in de (nieuwe) context van de participatiesamenleving ervaren. Hoeveel eenzaamheid komen zij tegen als uitvoerende beroepskracht of vrijwilliger in de sociale sector? Hoe bieden zij hulp en ondersteuning? De uitslagen worden bekend gemaakt tijdens de Week tegen eenzaamheid (24 september tot en met 3 oktober).

Waarom is eenzaamheid juist nu een actueel onderwerp?

Jan Willem van de Maat: ‘Ouderen en mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking moeten langer thuis wonen, of in de wijk wonen. Aan de ene kant een positieve ontwikkeling omdat je mensen niet wilt afzonderen van de samenleving, maar aan de andere kant kunnen mensen daardoor ook vereenzamen. Voor ouderen geldt bijvoorbeeld dat verzorgingshuizen een belangrijke sociale functie hadden, mensen voelden zich er veilig en geborgen en er waren allerlei manieren om anderen te ontmoeten. Er worden nu geen indicaties meer gegeven voor verzorgingshuizen, dus ook met beperkingen moet je langer zelfstandig thuis wonen. Als je moeilijk je huis uit komt, ligt vereenzaming om de hoek.’

Barbara Panhuijzen: ‘We weten dat beroepskrachten en professionals hiermee geconfronteerd worden, maar willen graag weten hoe zij hier in de praktijk mee omgaan en van welke informatie, kennis en ervaring zij gebruik (willen) maken. In eerdere peilingen hebben frontliniewerkers zelf aangegeven eenzaamheid als onderwerp van de peiling terug te willen zien komen. Dus ook bij de beroepskrachten en vrijwilligers staat het probleem op het netvlies.’

Steun het bestrijden van eenzaamheid en deel uw kennis in de frontliniepeiling!
Bent u als beroepskracht of vrijwilliger ook actief bij de aanpak van eenzaamheid? Vul dan de enquête in. Het invullen kost ongeveer 10 minuten tijd. Als u de enquête volledig invult, maakt u kans op € 450,- voor een door u gekozen maatschappelijke bestemming. Als deelnemer wordt u uitgenodigd voor een kennisbijeenkomst zodra de uitkomsten van de peiling bekend zijn.

Waarom is het belangrijk dat er veel mensen aan deze peiling meedoen?

Barbara Panhuijzen: ‘We hopen zoveel mogelijk uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers te vinden. Een grotere deelname versterkt de resultaten en daarmee de stem van de frontliniewerker over wat belangrijk is, waar behoefte aan is. Tegenover deelname aan de vragenlijst staat ten eerste dat je gehoord wordt in je meningen en opvattingen over het thema. Bovendien wordt iedere deelnemer uitgenodigd om te reflecteren over de eerste resultaten tijdens een kennisbijeenkomst. En als kers op de taart verloten we onder de deelnemers 450 euro, wat besteed kan worden aan een maatschappelijk doel. Bard Briels: ‘Eenzaamheid is een niet te onderschatten probleem. Zo’n kennisbijeenkomst inspireert beroepskrachten en vrijwilligers, want dat biedt de mogelijkheid om je eigen ervaringen te delen met mensen van andere organisaties.’

Waar zijn jullie benieuwd naar bij de frontliniewerkers?

Bard: ‘Ik ben erg benieuwd of zij voorbeelden hebben van ‘wat werkt’.’ Barbara: En of er nu in de veranderende context ook andere verwachtingen bij hen liggen. Zien zij ‘het zitten’? Of maken zij zich juist zorgen? Dat zijn signalen waarop verder geborduurd kan en moet worden om frontliniewerkers zo nodig te ondersteunen in de uitvoering van hun (vrijwilligers)werk. We zijn dus ook benieuwd naar welke kennis en ervaring zij inzetten in hun (vrijwilligers)werk, en op wat voor manieren informatie- en of ondersteuning daarbij gewenst is. ‘

Wat gaat er straks met de resultaten gebeuren?

Bard Briels: ‘Wij publiceren de resultaten tijdens de Week tegen de eenzaamheid en doen ons best om daar landelijke aandacht voor te genereren.’ Jan Willem: ‘De Coalitie Erbij krijgt de resultaten en ook zij zullen gebruik maken van de uitkomsten. Movisie neemt de uitkomsten mee in het ontwikkelen van de scholingsmodule.’ Barbara: ‘Movisie is lid van Coalitie erbij, initiatiefnemer van deze week. In deze week, waarin veel aandacht is voor het thema, willen wij graag ons steentje bijdragen. Vandaar dat wij in die week onze eerste resultaten bekend willen maken en met professionals in gesprek willen. Wat vinden zij belangrijk of hebben zij nodig? Herkennen zij zich in de resultaten?’

Wat doet Movisie nog meer op het gebied van de aanpak van eenzaamheid?

Jan Willem: ‘Momenteel verken ik met de Coalitie Erbij de behoefte aan en wensen rondom een scholingsmodule over eenzaamheid voor Hbo- en Mbo-opleidingen. We hebben contact gelegd met verschillende van deze opleidingen en gaan in september met hen in gesprek.’ Barbara: ‘Movisie werkt ook aan een handreiking voor vrijwilligersorganisaties – hoe in te kunnen spelen op de inzet van vrijwilligerswerk op eenzaamheid. Daarnaast lopen ook een aantal onderzoeken naar interventies op het gebied van eenzaamheid vanuit het onderzoeksprogramma Effectieve sociale interventies. Bard: ‘Interessant vind ik ook de nieuwe publicatie die Anja Michielse voor Movisie schreef over ouderen in sociaal isolement in de serie Ervaren baat en hulp.’

Tot wanneer kunnen mensen nog meedoen aan de Frontliniepeiling over de aanpak van eenzaamheid?

Barbara: ‘Het invullen van de peiling kan nog tot en met 6 september. En het invullen kost je maar tien minuten!’

Reacties

Reageer op dit artikel

5 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.