Wetten en regels voor vrijwilligers op een rij

De regels van het spel
artikel - 19 november 2012
Afbeelding bij Wetten en regels voor vrijwilligers op een rij

Met enthousiasme en betrokkenheid beginnen veel vrijwilligers aan hun vrijwilligerswerk. Dan blijkt plotseling dat het vrijwilligerswerk aan wetten en regels moet voldoen waardoor het anders moet worden uitgevoerd omdat regels bepalen dat het niet op jouw manier kan. Dat er trainingen gevolgd  moeten worden, dat extra investeringen nodig zijn voor vergunningen of dat de uitvoering aan strenge regels gebonden is.

Movisie heeft de wetten en regels rondom vrijwilligers(-organisaties) voor u op een rij gezet. Daardoor vindt u snel welke regels van toepassing zijn voor uw situatie en gaat er geen tijd of geld verloren dat bedoeld is voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk. U vindt het overzicht in het dossier Wet- en regelgeving op www.vrijwilligerswerk.nl.

Drie belangrijke thema’s

Er is een aantal belangrijke thema’s waarbij u als vrijwilligersorganisatie te maken krijgt met verschillende wet- en regelgeving: aansprakelijkheid, accommodatie, en het organiseren  van evenementen.

1. Aansprakelijkheid

Omdat iedere organisatie een eigen doelgroep heeft en andere werkzaamheden doet, heeft elke organisatie te maken met eigen vormen van aansprakelijkheid. Een organisatie die vrijwilligers inzet in de natuur, zal moeten nadenken over aansprakelijkheid bij ongevallen terwijl een organisaties die vrijwilligers inzet bij mensen thuis waarschijnlijk een aansprakelijkheidsverzekering voor diefstal zal moeten afsluiten.

2. Eigen accommodatie

Organisaties met een eigen accommodatie krijgen te maken met een veelheid aan wetgeving: de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit waarin de algemene regels waar een gebouw moet voldoen, de tabakswet, de onroerendzaakbelasting, verschillende verzekeringen en legionellapreventie. Worden er activiteiten gedaan met muziek dan zullen de auteursrechten geregeld moeten worden. Is er een bar aanwezig met een tap dan is de drank en horecawet van toepassingen als er ook nog gegeten en gedronken worden zal voldaan moeten worden aan de Warenwet. En natuurlijk zijn er kosten in verband met de Onroerendzaakbelasting. Ook als je huurder bent krijg je als gebruiker, te maken met de ze wetgeving.

3. Organisatie van evenementen

Organisaties die een evenement organiseren krijgen te maken het aanvragen van allerlei vergunningen en ontheffingen.  De evenementenvergunning, milieuvergunning, bouwvergunning als er standjes komen of een podium, kansspelvergunning als er een rad van avontuur wordt opgesteld, drank- en horecavergunning als er een biertje geschonken wordt,  vergunningen voor geluidsoverlast en licht na elf  uur en een parkeervergunning voor bezoekers aan het evenement die met de auto komen. Dit is slechts een greep uit de vele vergunningen waarmee deze vrijwilligers te maken kunnen krijgen.

En meer…

Ook als je geen evenement organiseert of accommodatie hebt, zijn er wetten waar je aan moet voldoen. Regels met betrekking inkomsten, reiskosten- en vrijwilligersvergoeding, vervoer, identiteitscontrole en veiligheid. Al snel kun je je als vrijwilliger verliezen in het gedoe rond het vrijwilligerswerk zonder daadwerkelijk bij te dragen aan de doelstelling en de reden waarom iemand vrijwilligerswerk is gaan doen. Informatie over wet- en regelgeving voor het vrijwilligerswerk is beschikbaar op www.vrijwilligerswerk.nl, in het dossier Wet- en regelgeving. In dit dossier staat ook hoe vrijwilligers er het beste mee kunnen omgaan.

Ontwikkel je kennis

Voor landelijke organisaties en steunpunten vrijwilligerswerk is er een training ontwikkeld waarmee de eigen achterban geïnformeerd en ondersteund kan worden om te voldoen aan de wetten en regels. Tijdens deze training ligt de focus op het zoeken van de juiste informatie, het lezen van de wetgeving en verschillende methoden om de voorlichting vorm te geven. Kijk bij het trainingsaanbod van MOVISIE voor meer informatie.

 

Vereniging NOV vermindert regeldruk
De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zet zich als brancheorganisatie in om de regeldruk in het vrijwilligerswerk te verminderen. Bij zowel de landelijke als de lokale overheid brengt Vereniging NOV de knelpunten met betrekking tot wet- en regelgeving voor vrijwilligers onder de aandacht van politici en ambtenaren. Een van de successen van Vereniging NOV is bijvoorbeeld het niet langer van toepassing verklaren van de ARBO wetgeving voor de vrijwilligerssector. Ook pleit Vereniging NOV voor een vrijwilligerseffectrapportage voor iedere wet die wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen de knelpunten voor het vrijwilligerswerk er vóór de invoering al uit gehaald worden. Meer weten? Kijk op www.nov.nl