Wie verdient de Van Dantzig-penning 2019 voor aanpak kindermishandeling?

12 augustus 2019

Draag een kandidaat voor de Van Dantzig-penning 2019 voor! Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zich heeft onderscheiden van anderen. Tot 1 oktober kun je jouw kandidaat voordragen. De Van Dantzig-penning 2019 wordt uitgereikt tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’ op 14 november in de Jacobikerk te Utrecht. Voor deze bijeenkomst bestaat nu al grote belangstelling, dus meld je tijdig aan.

Sinds 2005 vindt de uitreiking van De Van Dantzig-penning plaats. De prijs is geïnitieerd door de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) ter nagedachtenis naar een van de oprichters van RAAK; de psychiater Dries van Dantzig. Hij geldt als een belangrijke voorvechter van het belang van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder de aanpak van kindermishandeling. In 2016 ontving Roos Haase van Stichting SKIP de penning. Rob Bilo (2014), Herman Baartman (2006), Andries Rouvoet (2008), Gemma Kobessen (2010) en Francien Lamers-Winkelman (2012) mochten eerder de prijs in ontvangst nemen. In 2013 is de RAAK ontbonden en opgeheven. Het voormalig bestuur van de RAAK heeft de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk) verzocht de tweejaarlijkse uitreiking van haar over te nemen. De bronzen penning is ontworpen door beeldend kunstenaar Far Wevers.

Uitreiking tijdens De agenda van het sociaal werk

Op 14 november a.s. vindt de uitreiking van De Van Dantzig-penning plaats tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’ in de Jacobikerk te Utrecht. Tijdens deze agenderende bijeenkomst vinden ook de Marie Kamphuis Lezing 2019 en presentaties plaats. Dagvoorzitter Evert van Rest leidt bovendien een debat over De agenda van het sociaal werk met spraakmakende denkers uit het sociaal domein. De organisatie van De agenda van het sociaal werk is in handen van Movisie, Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Marie Kamphuis Stichting en het Platform voor Sociale Vraagstukken.

Wat zijn de criteria?

Voor de toekenning van de Van Dantzig-penning 2019 hanteert BPSW de volgende criteria voor verdienstelijkheid in de aanpak van kindermishandeling:

  1. De waarde en de betekenis van de verdienste van de kandidaat. Slachtoffers zijn daadwerkelijk gebaat (geweest) en/of zullen in de toekomst gebaat zijn bij wat de kandidaat tot stand heeft gebracht.
  2. De kandidaat heeft een hoge mate van invloed op alle domeinen, met een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep(en).
  3. Eventuele publicaties van (of over het werk van) de kandidaat over kindermishandeling; zijn deze nationaal en/of internationaal verschenen?
  4. Aanzien van de kandidaat in het werkveld.
  5. De aard, het aantal en omvang van de lofbetuigingen wegen mee.
  6. Getuigt de kandidaat van lef, liefde en lange adem voor dit complexe thema?
  7. Het vertrouwen dat de kandidaat in de toekomst de aandacht voor de aanpak van kindermishandeling vast zal houden.

Hoe draag je jouw kandidaat voor Van Dantzig-penning voor?

Je kunt een kandidaat voordragen voor de Van Dantzig-penning door je voordracht voor 1 oktober 2019 per mail te sturen aan info@bpsw.nl o.v.v. Van Dantzig-penning 2019. Lees meer over de prijs op de website van de BPSW. Voor meer inhoudelijke informatie over de voordracht kun je telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de commissie: de heer Heyman, 06 13072082.

Van-Dantzig

De bronzen penning is ontworpen door beeldend kunstenaar Far Wevers (IJlst).