Wij in de wijk: hoe gaat het nu met Buurtwerkkamer De Handreiking? 

‘Het is mijn buurtje, ik wil dat het goed gaat daar’

De Handreiking is een van de initiatieven die staat beschreven in de digitale bundel Wij in de wijk. De bundels bevatten initiatieven die ieder op hun manier de wijk prettiger, leefbaarder en socialer maken. Movisie vraagt zich af: Hoe gaan deze sociale initiatieven om met de uitdagingen van de coronacrisis en hoe ziet de toekomst eruit? We spreken vrijwilliger Carlien Oudejans die het geen dag rustig heeft gehad.

Het is altijd druk bij Buurtwerkkamer De Handreiking. Maar gedurende de coronaperiode zag vrijwilliger Carlien Oudejans de problemen oplopen. Movisie blikt terug met Buurtwerkkamer de Handreiking op een turbulent jaar. Oudejans: ‘Door corona zijn er een hoop mensen in de problemen geraakt. Denk aan het kwijtraken van een baan en vereenzaming.’

Talent centraal 

Een team van toegewijde vrijwilligers helpt elke dag de mensen in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost, ook wel bekend als de Bijlmer. Buurtwerkkamer De Handreiking is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Mensen ontdekken hun eigen mogelijkheden en talenten, zodat zij hun draai kunnen vinden in het leven. Zo naait er een groep dames van Ghanese komaf, is het bereiden van prei onderwerp van gesprek in de moestuin en staat de formulierenbrigade klaar om buurtbewoners te helpen bij administratieve vragen. De werkwijze van De Handreiking luidt: vinden, omarmen, verbinden, ontdekken en versterken. Er zijn dire professionals in dienst en de grote drijvende kracht bestaat uit betrokken buurtbewoners als Oudejans. ‘Het is mijn buurtje, ik wil dat het goed gaat daar’. 

Drukte bij de formulierenbrigade

Oudejans vertelt dat met name de formulierenbrigade het druk gehad heeft in het afgelopen coronajaar en dat is nog steeds het geval. De formulierenbrigade helpt mensen met alles wat met formulieren en brieven te maken heeft. ‘Mensen hebben soms moeite met het lezen van de post of weten niet wat ze kunnen doen bij betalingsachterstanden of hoe ze kindertoeslag kunnen aanvragen. Ook helpen we mensen bij het schrijven van brieven en het in orde maken van cv’s. Door de coronacrisis raakten toch veel mensen hun baan kwijt.' 

'We zagen sommige vaste gasten niet meer.’

Eenzaamheid doorbreken

Oudejans en het team vrijwilligers merkten ook op dat eenzaamheid op de loer lag bij mensen in de wijk die zich al in een kwetsbare positie bevinden. Oudejans: ‘Wanneer je thuis moet blijven in een flatje op acht hoog en een angst heb voor corona vereenzaam je snel. We hielden belrondes om contact te zoeken. Geloof me, dat was hard nodig.’

Normaal gesproken komen er vaste groepen bewoners koffiedrinken bij De Handreiking. Vaak zijn het verschillende groepen met diverse migratie-achtergronden die naar De Handreiking komen om elkaar te ontmoeten. ‘We zagen sommige vaste gasten ineens niet meer. Dus dan belden we ze en soms zeiden we zelfs: kom toch met ons koffiedrinken op anderhalve meter afstand. Dat kan heus wel.’

'Nu het koffie-uurtje is weer mogelijk is zien we de mensen niet meer vereenzamen in hun flat.'

Persoonlijk contact 

Volgens Oudejans is De Handreiking zoveel mogelijk open gebleven. ‘Het gaat om kwetsbare mensen. Na die eerste golf aan besmettingen mochten we weer open. Gelukkig maar, want persoonlijk contact is belangrijk bij alles wat we bij De Handreiking doen. Het kan lastig zijn om via Zoom een formulier uit te leggen aan iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of over weinig digitale vaardigheden beschikt. Daarom ontmoetten we de mensen op afspraak en een-op-een.'

Bij groepsactiviteiten waar de anderhalve meter afstand niet te handhaven is er afgeschaald. Oudejans: ‘De moestuin is nooit dicht geweest, ieder zit toch in zijn eigen tuintje. Maar voor de activiteiten in groepen die binnen plaatsvinden is dat anders. Er kunnen acht personen binnen zijn, maar we zijn al met vier vrijwilligers. Daarom zijn we nog kleinschalig doorgegaan met lessen Nederlands of computerles. Met de lente en zomer kan er weer meer buiten. Een hele opluchting, want het koffie-uurtje is daardoor weer mogelijk. We zien de mensen niet meer vereenzamen in hun flat.’

Versterkte samenwerking buurtteam

Oudejans vertelt dat de samenwerking met het buurtteam belangrijker is geworden sinds ons vorige bezoek voor de bundel Wij in de wijk. ‘Dat komt niet door corona, maar door de succesvolle pilot 'het verbond van 100'. In dit pilot leverden professionals en ervaringsdeskundigen input om de werkwijze van buurtteams in Amsterdam te verbeteren.

Volgens Oudejans is De Handreiking voor mensen laagdrempelig om naar binnen te lopen en om hulp te vragen. 'Het kan ongemakkelijk of eng aanvoelen voor mensen om een kantoor met professionals binnen te stappen en om ondersteuning te vragen.' De laagdrempeligheid van de Buurtwerkkamer maakt de stap naar hulp kleiner. Oudejans: 'Dat is mooi, want wij kunnen mensen doorverwijzen als blijkt dat er wel meer hulp nodig is. We kunnen mensen bijvoorbeeld goed helpen bij het inschrijven bij Woningnet, maar niet hun dakloosheid oplossen. Daar is echt professionele hulp voor nodig. Andersom gebeurt het ook. Het buurtteam wijst mensen die laagdrempelige hulp nodig hebben weer door naar ons. Bijvoorbeeld bij het vertalen van brieven.'