Wijkgericht werken: Kwestie van doen?

Alle zeshonderd professionals van RIBW Groep Overijssel maakten de omslag naar wijkgericht werken. Movisie begeleidde hen hierbij met een leer/werktraject. Ragonda Kaizer, secretaris van de centrale cliëntenraad, vertelt over haar ervaringen.

Meerwaarde voor cliënten

Ragonda is secretaris van de centrale cliëntenraad van RIBW Groep Overijssel, een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, werken en welzijn. De RIBW begeleidt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Ragonda verzorgt de voorlichtingen aan cliënten over wijkgericht werken. Niet alleen de medewerkers moeten ‘kantelen’, dit geldt ook voor de cliënten. Ragonda is zelf ook cliënt. Ze woont zelfstandig en volgt een opleiding tot ervaringsdeskundige. 'Ik ben een groot voorstander van wijkgericht werken. Het is een manier om mensen uit hun huis te krijgen. Ambulante cliënten, zoals ik, sluiten zich thuis op als het niet goed gaat. Toen het een paar jaar terug niet goed met mij ging, had ik graag gewild dat er zoiets was als wijkgericht werken. Dan was mijn netwerk waarschijnlijk groter geweest en was ik makkelijker mijn huis uit gegaan.'

Het stigma veranderen

Ragonda geeft voorlichtingen aan cliënten over wijkgericht werken. 'Cliënten zijn angstig als ik vertel wat wijkgericht werken voor hen betekent. Ze zeggen: Moet ik dan overal zelf op afstappen? Maar je moet niets, wel zijn er nieuwe mogelijkheden. Ga eens in je wijk kijken wat er te doen is, zeg ik dan. Maak eens een afspraak met je buurvrouw om samen koffie te drinken. Zo kom je je huis uit, vergroot je je netwerk en voel je je prettiger in je eigen wijk. Bovendien kunnen we als cliënten zelf het stigma veranderen.'

Er zelf anders mee omgaan

Want veel cliënten hebben last van een stigma, weet Ragonda. 'Eén cliënt vertelde tijdens de voorlichting hoe zij een buurvrouw met een kind gedag wilde zeggen op straat. De moeder zei toen tegen het kind: niets zeggen, die mensen zijn eng. Zulke reacties maken alle cliënten mee. In de supermarkt bijvoorbeeld worden cliënten heel vaak kleinerend behandeld. Alsof wij geen boodschappen kunnen doen! Nu zeg ik tegen cliënten: ga praten met de bedrijfsleider van die supermarkt. Ik weet dat het eng is om te doen, maar vraag dan of je begeleider met je mee wil gaan. Samen sta je sterker! Als tip zeg ik vaak: je kan je omgeving niet altijd veranderen, dus probeer er zelf anders mee om te gaan.'

De wijk ingaan

Tijdens de training over wijkgericht werken heeft Ragonda ook adviezen gegeven aan de RIBW-medewerkers. 'Mijn belangrijkste advies is: prikkel die cliënten om de wijk in te gaan! En durven ze niet, zet dan een groepje cliënten bij elkaar en laat ze samen bedenken hoe het wél kan.'

Leer/werktraject wijkgericht werken

In 2013 en 2014 begeleidde Movisie professionals van de RIBW Groep Overijssel bij wijkgericht werken. Medewerkers kregen kennis, tools en oefenmogelijkheden om meer in en met de omgeving van cliënten aan de slag te gaan. Het traject startte en eindigde met twee gezamenlijke praktijkgerichte werkbijeenkomsten met het team. Zij experimenteerden in de praktijk met acties om meer wijkgericht te gaan werken. Daarnaast kozen medewerkers zelf één van de trainingen: Samenwerken en netwerken in de wijk, Werken vanuit zelfregie van de cliënt, Motiverende gespreksvoering en Formeel-Informeel in Balans.