Wijkteams: integraal samenwerken

24 december 2020

Mensen hebben vaak hulpvragen op verschillende leefgebieden. Die vragen werken op elkaar in. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, schulden, slechte gezondheid, opvoedings- of relatieproblemen en huiselijk geweld. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. Een integrale werkwijze, waarin je als wijkteam deze vragen in samenhang benadert, ligt daarom voor de hand. Dat levert veel op, maar brengt ook dilemma’s en uitdagingen met zich mee. Hoe kun je werken als een geolied team?

Voordelen integraal werken

Als teamleden beschik je gezamenlijk over veel kennis en kunde, vanuit verschillende disciplines. Zo kun je samen met je collega’s breed kijken naar vragen van inwoners. Het biedt jou als beroepskracht de ruimte om je eigen competenties maximaal in te zetten.

Dilemma’s in samenwerking

Samenwerken kan echter ook grote dilemma’s oproepen. Bijvoorbeeld over het al dan niet delen van gevoelige informatie, het moment van ingrijpen in onwenselijke of onwettige situaties of het omgaan met vertrouwensrelaties. Ben jij de medewerker die vooral moet handhaven? Dan kun je nogal van mening verschillen met je collega die ondersteunt als maatschappelijk werker bij de aanpak van een problematische gezinssituatie. Zulke dilemma’s doen een beroep op je flexibiliteit en vakmanschap. Bij samenwerking is het belangrijk dat je weet welke kwaliteiten en deskundigheid je collega’s hebben, maar ook wat de beweegredenen zijn voor het kiezen van een aanpak. 

Hoe word je een team?

Om te kunnen samenwerken, moet je je verdiepen in je collega’s. Ken jij de achtergrond van je collega’s? Weet jij wat hun deskundigheid is en hoe hun netwerken eruitzien? Zorg dat je elkaar goed leert kennen, zodat je toegang hebt tot elkaars expertise en netwerk. Zorg ook dat je weet waar jouw grenzen liggen en die van anderen. Naast kennis van elkaars kwaliteiten zijn vertrouwen, heldere communicatie en het geven van goede feedback cruciaal.

Vragen die je elkaar kunt stellen:

  • Wat beweegt je om in een wijkteam te werken?
  • Wat is je visie op de eigen kracht van inwoners?
  • Welke mogelijkheden zie je bij ‘activering van inwoners’?
  • Hoe werk je samen met het netwerk rond de inwoner?
  • Hoe denk je over de transformatie en de gewenste vernieuwing van de zorg en ondersteuning?

Tools die hierbij kunnen helpen

  • Je werkt beter samen als je gebruik kunt maken van onderlinge verschillen. Met de teamrollen van Belbin kun je verschillen in voorkeursrollen ontdekken en leren gebruiken. Dat bevordert het begrip voor elkaar en daarmee de samenwerking.
  • Teamsamenwerking en -resultaten kun je verbeteren met de app TeamOntwikkelRuimte van Karin Derksen. Zo kun je overal en snel met behulp van je telefoon of tablet reflecteren op de ontwikkelkracht van je team.

Meer lezen?

In onderstaande artikelen vind je meer tools en tips die je helpen om zicht te krijgen in je eigen competenties en die van anderen en die je helpen om een hecht team te worden en te blijven.