Wijkteams: maatwerk bouwen en organiseren

24 december 2020

Doen wat nodig is en wat past bij de situatie van de cliënt. Uit de derde peiling van Movisie onder gemeenten over hun sociale (wijk)teams blijkt dat passende zorg en ondersteuning (maatwerk) de belangrijkste beleidsdoelstelling is. In de praktijk is dit soms lastig. Zeker als een cliënt te maken heeft met problemen op meer terreinen. Dan heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving en/of verschillende organisaties. Hoe kun je werk maken van maatwerk?

De cliënt centraal

Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat de cliënt centraal staat. Dat betekent allereerst aandacht voor vraagverheldering. Waar heeft de cliënt nu echt behoefte aan? Op welke terreinen spelen er problemen? Daarnaast is het belangrijk dat je ook kijkt naar wat de cliënt belangrijk vindt en wat bij hem of haar past. Samen kom je tot een keuze over de best passende ondersteuning in de situatie. Het kan gebeuren dat wensen van je cliënt botsen met jouw waarden als professional. Wees je hiervan bewust en realiseer je dat de cliënt de regie heeft.

Samenwerking tussen professionals

Om maatwerk te kunnen leveren, is ook samenwerking met andere professionals nodig. Vaak hebben cliënten te maken met een keur aan hulpverleners die van elkaar niet altijd weten wie zijn betrokken. Zorg dus dat je je collega’s kent. Kun je voldoende goed samenwerken, zodat de inwoner op de beste manier geholpen wordt? Weet je voldoende wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van je collega’s of samenwerkingspartners? Zorg voor voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en om af te stemmen en ken ook je eigen expertise. 

Regie voeren

In complexe casuïstiek kan het onduidelijk zijn wie de regie heeft. Of het kan voorkomen dat meer partijen denken de regie te hebben, maar wie hierin beslissend is, is onduidelijk. Een goede regievoerder is essentieel om goed maatwerk te kunnen leveren. Maar hierover afspraken in het team en met samenwerkingspartners.

Gemeentelijk beleid

Soms ontstaan er conflicterende belangen binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld omdat er vanuit werk& inkomen andere eisen worden gesteld dan uit zorg&welzijn. Afstemming tussen beleidsmedewerkers en management van de gemeente en uitvoerende professionals en teamleiders over de uitvoering van beleid is daarom essentieel. 

Gemeente Hollands Kroon

In de gemeente Hollands Kroon is het sociaal domein inclusief aanbesteed. Dat betekent dat de gemeente voor meer domeinen, waaronder welzijn en Wmo, een aanbesteding heeft uitgezet. ‘Integraal is logisch omdat mensen maar één leven hebben, door de verschillende wetten worden levens soms in stukjes gehakt. Als je het integraal aanvliegt, kan je naar het leven als geheel kijken. Dan gaat het over doen wat nodig is en aansluiten bij de behoeften van de inwoner.’
Meer over deze aanpak

Meer lezen

In deze artikelen vind je meer tools, publicaties en tips om maatwerk mogelijk te maken.