Wijkteams: rol van coördinator

Het sturen van een wijkteam vraagt om visie, verbinding en leiderschap. Om een krachtig team te ontwikkelen, heb je een goede coördinator nodig. Hij of zij besteedt aandacht aan de afstemming van waarden binnen het team, benadrukt het belang van samenwerking en houdt de gezamenlijke doelen en de toekomst van het team voor ogen.

Een coördinator van een sociaal team:

  • stelt zich faciliterend op
  • nodigt het team uit om (samen) op onderzoek uit te gaan als kaders onduidelijk zijn
  • treedt op als gesprekspartner van de gemeente
  • daagt het team uit te experimenteren
  • bevordert kennis, heldere werkwijzen en inzet van passende interventies
  • onderzoekt welke kwaliteiten aan de basis liggen van ieder teamlid en stimuleert deze kwaliteiten in te zetten en van elkaar gebruik te maken.

Facilitator

Als coördinator heb je vooral een faciliterende rol. Het is verleidelijk veel zelf op te lossen, maar bedenk dat jouw manier van leidinggeven en het werken in de wijk parallelle processen zijn: als coördinator ben je een rolmodel voor de manier waarop je medewerkers met inwoners omgaan. Faciliterend en regieversterkend dus.

De kracht van high performance teams

Ben Kuipers deed onderzoek naar teams in de publieke sector die uitzonderlijk goed presteren. Hij vertelt hierover kort in dit filmpje en schreef er een boek over: ‘Leidinggevenden in deze teams, stellen niet zichzelf centraal. Ze weten wel heel goed wat het team nodig heeft om zelf tot goede prestaties te komen.’

Meer lezen?

Tools, publicaties en artikelen die je kunnen helpen om als coördinator het beste uit je team te halen.