Wijkteams: toegang tot zorg en ondersteuning

24 december 2020

Inwoners die informatie zoeken, problemen ondervinden en hulp nodig hebben, willen graag snel en effectief geholpen worden op een manier die past bij hun situatie. De toegang - het moment van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning- moet vloeiend verlopen. Deze instrumenten kunnen helpen bij de evaluatie van de toegang tot zorg en ondersteuning in jouw gemeente.

Reflectietool Ruimte geeft Vaart

Met de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) kunnen professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning. De reflectietool biedt hiervoor negen gespreksthema’s die belangrijk zijn voor passende zorg en ondersteuning, variërend van botsende waarden en regelruimte tot samenspel, dwingende systemen en vakmanschap. De tool structureert het gesprek over knelpunten, prikkelt de deelnemers en helpt om samen de verschillende processen rond de toegang tot zorg en ondersteuning duurzaam te verbeteren.

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool geeft een beeld van de weg die de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein). De tool is ontwikkeld door IWW en Toezicht Sociaal Domein. 

Cliëntondersteuning

Gemeenten hebben sinds 2015 de plicht om inwoners hulp te bieden om hun weg te vinden bij toegang tot zorg en ondersteuning. Hiervoor zijn er onafhankelijke cliëntondersteuners. In het project Koplopers cliëntondersteuning worden goede ervaringen gedeeld.