Wijkteams: veiligheid

24 december 2020

Als wijkteammedewerker kom je soms terecht in situaties waar spanningen en conflicten spelen. Besteed in je team aandacht aan veiligheid en bespreek hoe je de veiligheidssituatie van je cliënten beoordeelt. Zorg dat het duidelijk is bij wie en in welke gevallen jullie je, mocht dat nodig zijn, melden, en welke acties je kunt ondernemen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als je geweld in huiselijke kring vermoedt, ben je als sociaal werker volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om te onderzoeken of een melding nodig is bij Veilig Thuis. Hiervoor gebruik je een stappenplan en een afwegingskader. Ook als een melding niet nodig is, kun je voor advies en samenwerking terecht bij Veilig Thuis. Zij vormen met elkaar een landelijk dekkend netwerk. 

Onderhoud je deskundigheid

Besteed in je wijkteam aandacht aan veiligheid van cliënten. Bespreek hoe je risico’s inschat, zorg voor een goede implementatie van de meldcode in je eigen organisatie en weet welke acties je zelf kunt ondernemen. Zorg ook dat je goed bent toegerust om gesprekken over geweld te voeren. 
Neem in procedures en informatievoorziening ook vrijwilligers mee. Zij komen veel bij mensen over de vloer en zien veel. Ook zij moeten weten waar zij terecht kunnen met hun zorgen over anderen

Bijzondere vormen van geweld

Het is goed als je iets weet van bijzondere vormen van geweld. Denk aan:

  • Eergerelateerd geweld: het collectieve karakter van deze vorm van geweld vraagt specifieke expertise.
  • Ontspoorde mantelzorg: mantelzorgers die overbelast zijn, lopen het risico om te ontsporen in gedrag dat ze liever niet vertonen.

Meer lezen

In deze artikelen lees je meer over het omgaan met huiselijk en seksueel geweld.