Wijkteams: wie is de regisseur?

24 december 2020

Veel cliënten hebben zorg en steun nodig op verschillende levensgebieden en hebben te maken met verschillende hulp- en dienstverleners. Voor deze cliënten is het hebben van één professional als contactpersoon van groot belang. Deze professional is het eerste en vaste aanspreekpunt voor de cliënt en regisseert de ondersteuning die de cliënt en zijn/haar huishouden ontvangt. Daarmee zorgt deze professional voor afstemming en samenhang. Kort samengevat als één huishouden, één plan, één regisseur.

Als wijkteammedewerker kun je deze rol van regisseur vervullen, maar de hulp- of dienstverlener die het meest intensief met de cliënt of het huishouden werkt, kan deze taak ook op zich nemen. Jij houdt als wijkteammedewerker dan op afstand contact over de voortgang.

Ben je zelf regisseur? Dan zijn deze voorwaarden van belang:

  • Kunnen schakelen tussen leef- en systeemwereld. Naast de eigen relatie met de cliënt en/of het huishouden heeft deze professional te maken met een netwerk van verschillende professies en organisaties die ook bij de cliënt en/of het huishouden betrokken zijn. Denk aan school, een bewindvoerder of psycholoog. De professional neemt besluiten zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, maar moet diens voorkeuren ook altijd afwegen tegen de belangen van andere partijen. Het schakelen tussen leefwereld (wensen en behoeften van cliënten) en systeemwereld (beleidsdoelen en doelen van andere betrokken partijen) vraagt om sterke communicatieve vaardigheden.
  • Er is een goede match tussen de cliënt en de professional. Kijk daarbij niet alleen naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de expertise van de professional. Maar neem waar mogelijk ook andere factoren mee zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, levenservaring/ervaringsdeskundigheid, persoonlijke kenmerken en interesses.
  • Kunnen reflecteren op de relatie. Wees je bewust van het belang van een goede samenwerkingsrelatie voor de cliënt voor het doen slagen van het ondersteuningstraject. Als de cliënt de relatie als positief ervaart, heeft dat een positief effect op de uitkomst. Vraag ook de cliënt hoe hij of zij de relatie ervaart en durf eerlijk te zijn als de samenwerking niet werkt. Soms ook vraagt je rol als professional dat je, in het belang van de cliënt (en/of diens omgeving), tegen zijn/haar wensen in gaat.
  • De tijd nemen voor het opbouwen van een goede relatie. Een relatie moet groeien. Claim deze tijd in je werkzaamheden. In het begin zullen niet direct resultaten worden behaald. 
  • Je eigen ondersteuning organiseren. Door de integrale werkwijze is meer de nadruk op jou als regisserende professional komen te liggen. Als spin in het web is het belangrijk om ook voor je eigen ondersteuning te zorgen. Bijvoorbeeld door casusbespreking, feedback, intervisie met collega’s, supervisie of coaching. Zo blijf je niet te lang met twijfels of zorgen rondlopen.

Bekijk ook de website Regie Sociaal Domein voor meer informatie.

Meer lezen?

In onderstaande artikelen vind je tools, artikelen en hulpmiddelen die helpen bij de regisseursrol.