Een Wmo-loket is niet meer van deze tijd

Begeleid door MOVISIE werkt de gemeente Nieuwegein aan een toekomstbestendig Wmo-beleid
artikel - 16 juli 2012
Afbeelding bij Een Wmo-loket is niet meer van deze tijd

De gemeente Nieuwegein werkt aan een visienota over begeleiding, als aanvulling op het huidige Wmo-beleid. De nota wordt niet vanachter het bureau gemaakt, maar via werkateliers met allerlei partijen. Grote wens: een toekomstbestendig Wmo-beleid.

Drukbezocht zijn de zes werkateliers die de gemeente Nieuwegein dit voorjaar organiseerde, begeleid door MOVISIE. 'We hadden breed uitgenodigd en iedereen was er', vertelt Wmo-beleidsadviseur Lillian Petter van de gemeente tevreden. 'Aanbieders, vrijwilligers, de Wmo-raad, MEE, de GGD, het meldpunt zorg en overlast, huisartsen, het FACT-team, het Wmo-loket en spinners uit de woonservicezones. Er was veel enthousiasme bij de deelnemers. Ze vinden het belangrijk om mensen aan te spreken op hun eigen kracht en talenten. Weg met het apartheidsbeleid in het AWBZ-regime: iedereen hoort er gewoon bij.'

AWBZ’tje

Nieuwegein werkt aan een toekomstbestendig Wmo-beleid. 'De eigen kracht van mensen staat centraal', legt Petter uit. 'Ik weet dat veel gemeenten dat zeggen, maar in de praktijk zie je dat niet terug. Als het bijvoorbeeld om begeleiding gaat, gaan ze AWBZ’tje spelen, in indicaties denken en op de tarieven drukken. Dat is de makkelijke manier, maar daarmee spreek je mensen niet aan op hun eigen kracht en ben je niet bezig met inclusie. En dan kom je ook niet met het geld uit.'

'Veel gemeenten gaan AWBZ’tje spelen nu ze de begeleiding erbij krijgen'

Loket

Nieuwegein wil het ophalen van de vraag anders inrichten. 'Een loket is wellicht niet meer de juiste weg. In de huidige situatie is een voorziening via een loket een antwoord op een beperking. Dat noem ik het oude denken. Maar de Wmo is een participatiewet. Als je echt wilt weten waar mensen tegenaan lopen én waar hun kracht ligt, of wat nodig is om dit te ontwikkelen, moet je goed de vraag kunnen verhelderen, maar ook kunnen activeren. We willen mensen breed ondervragen op meerdere levensgebieden en vervolgens tot een passende oplossing komen. Daar kunnen mensen zelf, de buurt, vrijwilligers, lokale activiteiten een onderdeel van zijn. Wel is het belangrijk om onderscheid te maken tussen mensen waar dit wel kan en mensen die dusdanig kwetsbaar zijn dat de nieuwe werkwijze geen verrijking is.'

Maatjes

De gemeente gaat ook het vrijwilligerswerk verstevigen. 'Als je op eigen kracht stuurt, moeten er wel mensen zijn die daarbij kunnen ondersteunen, zoals maatjes. We hebben in Nieuwegein veel vrijwilligers, er zit zelfs nog groei in. Als gemeente willen we daar een goede lijn in aanbrengen en het vrijwilligerswerk versterken, mensen goed toerusten. Als we als gemeente de begeleiding erbij krijgen, komt er een nieuwe doelgroep op ons af, bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische achtergrond. Hoe ga je daarmee om? Daar willen we vrijwilligers op voorbereiden.'

Toekomst?

Lillian Petter ziet wijken voor zich met laagdrempelige voorzieningen. 'We zetten in Nieuwegein in op lokale zorg- en welzijnsarrangementen. Nu zie je dat veel voorzieningen een zorgetiket hebben, terwijl er ook een welzijnscomponent in zit. Dat gaan we combineren.' Na de zomer zal de visienota worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Basisproductenset voor RIBW

MOVISIE heeft een set met basisteksten gemaakt voor RIBW’s die contact willen leggen met gemeenten over de transities. De set bestaat uit productbeschrijvingen, gebaseerd op de in de AWBZ gangbare producten van RIBW’s op het gebied van ambulante begeleiding, dagactivering en werk. De manier van werken en de productbeschrijvingen zijn beschreven in ‘Wmo-taal’ en geordend op manieren die aansluiten op de informatiebehoefte van gemeenten en ketenpartners uit het gemeentelijk domein. U kunt de set downloaden via de site van de RIBW Alliantie.

Dit artikel komt uit MOVISIES 14, juli 2012. MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE. MOVISIES gratis in uw brievenbus? Meld u nu aan!

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 16 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.