Zelfregie: vijf tips voor een goede implementatie

artikel - 28 juli 2014

Werken vanuit zelfregie: steeds meer organisaties gaan ermee aan de slag.  Als professional ondersteun je de cliënt bij het vinden en uitvoeren van eigen oplossingen in zijn eigen netwerk. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit principe écht gaat leven bij uw medewerkers?

Bij de Limburgse (ouderen)zorgorganisatie Sevagram volgden twaalf cursisten een train-de-trainer Werken vanuit zelfregie. Op basis van de ervaringen van coördinator opleidingen Lianne van de Pol en teamleider thuiszorg Manuela Seegers van Sevagram, formuleren we vijf tips voor een goede implementatie:

1. Gebruik interne trainers om de nieuwe manier van werken te introduceren.

Lianne van de Pol: ‘Bij Sevagram zijn  twaalf interne trainers opgeleid. Deze twaalf trainers geven de komende maanden alle collega’s de training Werken vanuit zelfregie. De meerwaarde is dat de trainers grotendeels uit ons eigen werkveld komen en goed weten wat er speelt. Vaak komen er in de trainingen cliënten aan de orde die de trainers zelf ook kennen uit hun dagelijkse praktijk. Zo heb je het beste uit twee werelden: de trainer begrijpt precies wat er bedoeld wordt én kan het probleem ombuigen met de kennis die hij/zij heeft opgedaan in train-de-trainer.’

2. Zorg ervoor dat ook alle nieuwe medewerkers standaard de training volgen.

Lianne: ‘De training Werken vanuit zelfregie zit bij ons vast in het opleidingsprogramma. Wel in aangepaste vorm: we combineren het met andere thema’s die voortkomen uit onze visie op excellente, mensgerichte zorg ‘Zorg met Bezieling’. Zo borgen we de kennis die er is. Nieuwe medewerkers worden in groepjes van zes tot acht ingedeeld om de training te volgen.’

3. Veranker het werken vanuit zelfregie in de werkprocessen.

Manuela Seegers: ‘Zelfregie en de nieuwe manier van werken zijn een vast agendapunt bij de teamoverleggen, casuïstiekbesprekingen en intervisie. Daarbij spelen de medewerkers die nu opgeleid zijn als trainer een belangrijke rol: zij attenderen collega’s steeds op het belang van ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. De trainingen bieden goede handvaten, maar het is meer dan een kunstje leren. Ontzorgen moet je echt gaan voelen. We bespreken het ook met de cliënt in het familiegesprek en de evaluatie. De valkuil is natuurlijk dat je soms terugvalt in oude gewoonten. Daarom is het belangrijk dat deze manier van werken straks bij iedereen in de genen zit!’

4. Zoek andere logische manieren om het werken vanuit zelfregie binnen jouw organisatie te laten leven.

Lianne merkt dat de kennis zich bij Sevagram als een olievlek uitbreidt: ‘Omdat de medewerkers verspreid over de komende maanden de trainingen volgen, merk je dat er veel over wordt gesproken. Iemand die de training al gevolgd heeft, geeft enthousiast advies aan een collega die de training nog gaat volgen. Zo gaat zelfregie echt leven binnen de organisatie, erg leuk om te zien.’

5. Maak gebruik van de kennis en ervaring van Movisie en andere organisaties.

Dit kan bijvoorbeeld tijdens de landelijke bijeenkomsten van trainers, in de Movisie trainerspool of via de digitale leeromgeving van Movisie. In deze omgeving delen we actuele informatie, er kan gediscussieerd worden en andere trainers kunnen meedenken over ingewikkelde situaties.

Trainingen
Ook werken aan het implementeren van zelfregie? Volg dan de train-de-trainer, Werken vanuit zelfregie. Iedereen die deze training volgt, kan na afloop zelf de training Werken vanuit zelfregie aanbieden – binnen de organisatie of als zelfstandige.

Met dank aan: Chantal van Arensbergen, Eigen Regie in Zorg en Welzijn & Lianne van de Pol en Manuela Seegers, Sevagram