Zes lessen uit de praktijk van de voedselbank

27 oktober 2014

In het project ‘Wat aandacht krijgt dat groeit’ werkt Movisie samen met vijf voedselbanken aan het activeren van gebruikers. Doel? De situatie van gebruikers van de voedselbank verbeteren door coaching en training in groepen. Lokale instellingen worden als co-trainer of coach betrokken bij het project en nemen de rol van Movisie over.

In Almere, Den Haag en Gorinchem draaien vanaf mei 2014 trainingen en coachingstrajecten. In Utrecht en Limburg-Zuid wordt dit najaar gestart. In Limburg-Zuid hebben zich vanuit tien voedseluitgiftepunten 28 vrijwilligers aangemeld die meedoen aan de training ‘Motiverende gespreksvoering’. Wat zijn de lessen tot nu toe?

1. Sluit aan bij de belevingswereld van de voedselbankgebruiker

En ga vandaaruit op weg. Vaak zitten mensen al lange tijd in een uitzichtloze situatie en verliezen ze het geloof in een betere toekomst. Door de prikkelende vraag ‘Wat wil jij aan je situatie veranderen?’ worden mensen zich er meer bewust van dat er wel degelijk iets te kiezen valt.

2. Werk aan zelfvertrouwen

Via ‘Erkenning van Verworven Competenties’ kunnen mensen hun eigen mogelijkheden benoemen. Dit is vaak een hele opgave, maar ook een opluchting en bevestiging. Door bijvoorbeeld vrijwilliger in de zorg te worden, zien ze dat ze met hun ervaringen en competenties iets voor een ander kunnen betekenen.

3. Werk in groepen

De groep komt minimaal tweewekelijks bijeen voor sessies van 2,5 uur. Groepsleden volgen elkaar in de uitvoering van persoonlijke voornemens en opdrachten. Dit zorgt ervoor dat ze afspraken nakomen over hun inzet en aanwezigheid. Het is positief, bemoedigend en soms confronterend om met verschillende ‘lotgenoten’ in een groep aan de eigen situatie te werken.

Experimenteer met tegenprestaties: mensen voelen zich dan vaak nuttig en erkend

4. Spreek de taal van de klant

Movisie maakt in dit project heel wat vertaalslagen, daarbij geholpen door de voedselbanken.

5. Betrek de lokale sociaal werkers hierbij

Niet alleen voor de continuïteit van het aanbod maar ook om hen te introduceren in deze vindplaats van kwetsbare mensen. Het is voor hen een kans om aan hun kernopdracht te werken van contact leggen en steun bieden aan kwetsbare mensen.

6. Experimenteer met ruilen en tegenprestaties

Zo start de voedselbank Den Haag een restaurant dat mensen die in armoede leven een dagelijkse gratis warme maaltijd biedt in ruil voor een tegenprestatie. Het mes snijdt aan twee kanten: mensen krijgen een maaltijd, de voedselbank krijgt extra hulp in de vorm van beheer en onderhoud van pand en tuin. Mensen zijn nuttig bezig en voelen zich erkend.

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 21, oktober 2014. Movisies is de relatiekrant van Movisie en verschijnt drie keer per jaar. Movisies ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan.