Zeven voordelen van het werken met Transparant aanbod

artikel - 24 augustus 2011
Afbeelding bij Zeven voordelen van het werken met Transparant aanbod

Wat doet u voor werk? Hoe korter en eenvoudiger het antwoord op deze vraag, hoe beter. Kunt u uw aanbod aan diensten goed verwoorden, dan helpt dat u in uw werk. Bijvoorbeeld bij het geven van voorlichting, het profileren van uw functie en het afstemmen van diensten en werkprocessen. Hieronder noemen we zeven voordelen van het werken met een transparant aanbod.

De modulen in de publicaties Transparant aanbod zeggen kort iets over doel, doelgroep, duur, setting, activiteiten en randvoorwaarden van een specifieke dienst. Voor elf beroepsgroepen binnen de sector Welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn beschrijvingen beschikbaar.

1. Profileren, promoten en acquireren wordt eenvoudiger

Consistent taalgebruik en een transparant aanbod binnen de beroepsgroep helpen de individuele professional zichzelf beter te profileren. Het is goed om (potentiële) financiers te laten zien wat uw werk en dat van uw beroepsgroep de maatschappij oplevert. Dat geldt ook voor huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, gespecialiseerde zorg en gemeenten. Wanneer zij beter weten wat het werk precies inhoudt, vergemakkelijkt dat de communicatie.

2. Cliënten voorlichten gaat makkelijker en sneller

Voor cliënten is het prettig om te weten waar zij aan toe zijn: wat gaat u samen doen, wat kunt u voor hen betekenen en wat is dan het (gewenste) resultaat? Wanneer er een heldere beschrijving van uw aanbod op papier staat, hoeft u alleen aan te geven welke module uit dit aanbod voor een cliënt van toepassing is. Zo kunt u uw cliënten makkelijker en sneller voorlichten.

3. Kans op miscommunicatie neemt af

Vaste beschrijvingen creëren eenheid van taal, waardoor de kans op miscommunicatie afneemt. Jan Jaap Karsten, maatschappelijk werker: ‘Om tot een eenduidige manier van verwijzen te komen moet in ieder geval ons aanbod helder zijn’.

4. Afstemming van vraag en aanbod neemt toe

Door ook bij intakes met deze beschrijvingen te werken, wordt duidelijk aan welke modulen cliënten in welke mate behoefte hebben. Daardoor kan meer afstemming worden gecreërd tussen vraag en aanbod.

5. Werkprocessen kunnen worden gestroomlijnd

Standaardisatie kan helpen bij het stroomlijnen van diverse werkprocessen. U kunt bijvoorbeeld modulaire beschrijvingen gebruiken bij registratie van de klantvraag en voor verslaglegging van uitgevoerde acties. Ze kunnen ook als basis dienen bij het maken van een werkplan en bij het opstellen van rapportages. En de beschrijvingen kunnen u helpen bij het opstellen van functieomschrijvingen, vacatureteksten, of beoordelingssystemen.

6. Eén basis voor opleiding en interne scholing

Modulen Transparant aanbod kunnen dienen als basis voor opleiding of interne scholing, houvast voor nieuwe medewerkers, of als naslagwerk voor weinig gebruikte diensten. Daartoe kunnen ze ook worden uitgebreid met andere informatie zoals benaderingswijzen, methoden, effectieve interventies en bronnen.

7. Professionalisering krijgt handen en voeten

Modulaire beschrijvingen vormen een gemeenschappelijke basis voor professionals om met elkaar te spreken over hun werk, binnen de eigen organisatie of tijdens grotere bijeenkomsten. Welke modulen worden vaak ingezet? En welke combinaties van modulen komen vaak voor? Op basis van gedeelde ervaringen kunt u besluiten om het bestaande aanbod aan te passen, af te stoten of om nieuw aanbod te ontwikkelen.

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag met Transparant aanbod? Voor elf beroepsgroepen zijn publicaties beschikbaar, die u zelf kunt aanpassen aan de werkwijze binnen uw organisatie. Uiteraard kunt u ook uw eigen modulen ontwikkelen. Wilt u eerst meer weten? Neem contact op met Annelies Kooiman voor meer informatie of advies over de inzet van modulen binnen uw organisatie. Hieronder kunt u nog drie interviews downloaden met mensen uit de praktijk. Hoe gebruiken zij de modulen Transparant aanbod in hun werk. Ook kunt u twee voorbeeldmodules bekijken. 

Downloads
Interview Gusta Kragting zet thuisbegeleiding op de kaart
Interview Jan Jaap Karsten en Siebe Dijkgraaf gaan voor het medisch maatschappelijk werk
Interview Martin van Wijk over maatschappelijk werk in Dialyse centrum Groningen
Voorbeeldmodule Signaalopvolging
Voorbeeldmodule Signaalopvolging en vraagverheldering