Zicht op het bestrijden van laaggeletterdheid

Op bezoek bij de taalklas van Gilde Educatie

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland kampen met een taalachterstand. Voor hen kunnen taken als het lezen van een brief van de gemeente of het invullen van een inschrijfformulier veel inspanning vergen.

Het taboe dat rust op laaggeletterdheid zorgt er daarnaast voor dat mensen niet snel aan de bel trekken en dus een taalachterstand blijven houden. Hierdoor kan meekomen in het dagelijks leven een uitdaging zijn. Expertisepunt Basisvaardigheden schijnt licht op één van de oplossingen voor laaggeletterdheid: taalles.

Movisie-expert Jolinde Dermaux is betrokken bij het Expertisepunt Basisvaardigheden. Met Jelle de Boer, van Zichtbaar met Jelle, gaat ze op bezoek bij een taalles in Roermond. 'Mensen komen hier omdat ze in het dagelijks leven ergens tegenaan lopen', legt lerares Janneke uit. 'De lessen zijn daar op ingericht. We kijken naar de behoefte van de cursisten en naar hun praktijkervaringen. Zo wordt de les optimaal ingezet om cursisten kennis aan te reiken om beter te functioneren in het dagelijks leven.'

Stigma aanpakken

Ook wordt het stigma rond laaggeletterdheid aangepakt. Janneke: ‘Veiligheid creëren is één van de doelen. Van daaruit kunnen mensen verder. Zo blijven cursisten gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Dit leidt tot mooie resultaten, zowel op gebied van taal als op persoonlijk vlak.' 

Deelnemer Jeroen: ‘Vroeger schaamde ik me omdat ik laaggeletterd was. Die schaamte moet onderdrukt worden, ik heb het omgezet in trots. Ik ben trots op iedereen die dit doet, zo'n taalles.’