Zinvolle daginvulling voor mensen met dementie: ‘Organiseer een derde helft’

Voor mensen met dementie is een zinvolle daginvulling van groot belang. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij het organiseren van zo'n dag voor thuiswonende mensen met dementie? En wat betekent dit voor sociaal werkers? Movisie zocht het uit.

Ook mensen met dementie willen zoveel als mogelijk hun normale leven blijven leiden. Dat blijkt een belangrijke bevorderende factor voor zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. ‘Zeker in de beginfase geldt dat heel sterk’, zegt Hans Alderliesten, die in opdracht van het ministerie van VWS het onderzoek namens Movisie uitvoerde.

Integreren in het gewone leven

In de omgang met mensen met dementie zou het uitgangspunt daarom ‘leven met dementie’ moeten zijn, in plaats van ‘zorg over dementie’, zo bepleit het onderzoeksrapport. Dat helpt om dementie zo veel mogelijk te integreren in het gewone leven. Een deel van de vrijwilligers en professionals voelt zich daar echter onvoldoende voor toegerust. Daar ligt volgens Alderliesten een belangrijke rol voor het sociaal werk.

De eigen sportvereniging

Bij de eigen sportvereniging kunnen blijven sporten is bijvoorbeeld erg waardevol voor mensen met dementie. Alderliesten vertelt over omnivereniging Hercules in Utrecht, die elke vrijdag meedoen aan het concept van de derde helft. ‘De King Arthur Groep (thuiszorgorganisatie) sluit daarop aan met een zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. Sporten en bewegen is altijd goed, zeker voor mensen met beginnende dementie. Natuurlijk voor de vitaliteit, maar ook voor de verbinding met anderen. De focus bij de derde helft ligt daarom op sporten en ontmoeten.’