Zo bereikt u mantelzorgers: zes tips

Hoe informeert u mantelzorgers zo efficiënt mogelijk over hun mogelijkheden?

In de meest ideale situatie vinden mantelzorgers zo snel mogelijk hun weg naar het ondersteuningsaanbod. Daarvoor is het nodig om hen actief te informeren over de mogelijkheden. Maar hoe doet u dat? Hoe kunt u mantelzorgers beter bereiken? Onze tips:

1. Bedenk welke groepen mantelzorgers u wilt bereiken en op welke zorg- en leefplekken u hen kunt vinden

Veel mantelzorgers kunt u bereiken op ‘zorgplekken’: de wachtkamer van de huisarts, apotheken, zorgcentra en ziekenhuizen. Daarnaast bereikt u mantelzorgers op de plekken ‘in hun dagelijks leven’: het werk, wijkcentra, bibliotheken, scholen, sportverenigingen en kinderdagverblijven. Maar vergeet ook vooral niet het eigen thuis: daar kijken mensen tv, leest de lokale krant of kijkt op social media. In de Infographic Mantelzorgers Beter Bereiken zijn het zorg- en leefpad verbeeld, inclusief vindplaatsen en kruispunten.

2. Rust professionals toe om (overbelaste) mantelzorgers te herkennen

Professionals zoals de huisarts, medewerker van het Wmo-loket, de jeugdverpleegkundige en GGZ-behandelaar kunnen mantelzorgers wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Ook zogenaamde erfbetreders, mensen die achter de voordeur komen, kunnen een rol spelen als intermediair. Denk aan een wijkteammedewerker, de wijkverpleegkundige, een zorgvrijwilliger, maar ook aan de diaconaal werker van de kerk. Voor u als gemeente is het dus van belang om te zorgen dat deze intermediairs de overbelasting van een zorgnetwerk preventief kunnen herkennen.

3. Zorg voor juiste informatie in de vorm van een overzichtelijke sociale kaart

Geef daarop aan welke mantelzorgsteunpunten, mantelzorgmakelaars en andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn in de gemeente, het dorp of de wijk.

4. Sluit in uw taalgebruik aan bij de beleving

Mantelzorgers herkennen zich niet altijd in de term ‘mantelzorger’. Let in communicatie dus op uw taalgebruik. Het woord mantelzorg is niet bij iedereen bekend en bovendien willen veel mensen geen ‘mantelzorger’ genoemd worden. In voorlichtingsmateriaal kunt u beter vragen ‘Zorgt u voor iemand? Pas daarnaast uw taalgebruik zoveel mogelijk aan op de doelgroep wanneer u zich richt op specifieke groepen mantelzorgers, zoals jonge mantelzorgers.

5. Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek

Betrek de mantelzorger zo vroeg mogelijk bij de voorbereiding voor een (keukentafel)gesprek met de zorgvrager. En zorg dat ook de situatie van de mantelzorger zelf ter sprake komt in dit gesprek. U kunt hem of haar in het intakeformulier al vragen na te denken over wie nog meer betrokken zijn bij de zorg. Blijf ook na het gesprek de mantelzorger betrekken in correspondentie. Lees meer hierover in het artikel Mantelzorg en het keukentafelgesprek.

6. Benut de mantelzorgwaardering als contactmoment

Mantelzorgwaardering is het jaarlijkse extraatje voor mantelzorgers en biedt een laagdrempelige mogelijkheid tot contact. U kunt dit benutten om de mantelzorger te vragen hoe het met hem of haar gaat en in gesprek te gaan over eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Lees meer over het waarderen van mantelzorgers.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vinden van mantelzorgers in uw gemeente kunt u contact opnemen met Roos Scherpenzeel.