Zo gaan sociale interventies om met de coronamaatregelen

Persoonlijke warme contacten zijn hét basis ingrediënt van sociale interventies. Door de coronamaatregelen wordt de uitvoering enorm beperkt. Welke creatieve oplossingen worden hiervoor zoal bedacht? Een digitale inventarisatie rondom een aantal interventies uit de databank Effectieve sociale interventies geeft een mooi inkijkje.

Veel vrijwilligers die in het kader van de interventies actief zijn, worden  veelal nadrukkelijk gevraagd om via telefoon of internet in contact met de doelgroep te blijven. Zo roepen de Resto’s VanHarte de vrijwilligers en gasten die normaal in hun restaurants samen maaltijden koken en nuttigen op om de onderlinge contacten virtueel warm te houden. Rondom de interventies die we in dit artikel uitlichten zijn al inspirerende stappen gemaakt om ook in deze tijden de verbinding met elkaar te versterken.

De Luisterlijn heeft aandacht voor bezorgdheid en angst over corona

Nu het kabinet heeft opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en het contact met ouderen te vermijden, nemen mensen massaal contact op met de Luisterlijn. De luisterlijn biedt altijd al hulp op afstand. Dat is hun kracht en die zetten ze in deze tijd optimaal in. Samen met Omroep MAX startte de Luisterlijn bovendien een grote campagne om ook ouderen die zich vanwege het coronavirus zorgen maken, of die door de corona maatregelen eenzaam zijn, te wijzen op het bestaan van de Luisterlijn. Met als resultaat dat er op de luisterlijn nu zo ‘n 1.200 gesprekken per dag via de telefoon binnen komen en ruim 150 via de chat. Dat is ruim 30% meer dan normaal. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over corona. Bezorgdheid en angst komt regelmatig terug in de gesprekken.

Vrijwilligers draaien extra diensten om zoveel mogelijk mensen te woord te staan. Zij zijn getraind in het geruststellen, geven van échte aandacht en het meedenken over wat de beller nodig heeft om weer verder te kunnen. MAX-directeur Jan Slagter in een nieuwsbericht op de site van de luisterlijn: ‘Nu er steeds meer maatregelen worden genomen en ook de verzorgingshuizen hun deuren hebben moeten sluiten, is het nog belangrijker dat er iemand aan de andere kant van de lijn zit die naar je luistert als je het moeilijk hebt. Het is hartverwarmend dat al die vrijwilligers van de Luisterlijn dag en nacht klaar staan met een luisterend oor. In deze tijd zijn we op elkaar aangewezen.’

Ik ben present voor jou

Het kenmerk van Stichting Present is dat zij groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact brengt met mensen die hulp nodig hebben. Daarin laten zij zich alles behalve ontmoedigen door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Juist nu vinden ze het belangrijk met hun vrijwilligers present te zijn voor kwetsbare mensen. Dat staat dan ook centraal in de campagne die ze voeren. Zo hebben ze een kaart ontwikkeld die je aan je opa of oma of andere ouderen kunt sturen, met de tekst ‘Ik ben present voor jou’.

je-bent-niet-alleen-raamposter-present

Ook is er een raamposter. Verder verbinden diverse lokale afdelingen– via hulpverleners die zicht hebben op wie dat nodig hebben -  groepjes van 2 á 3 vrijwilligers met mensen die juist nu extra hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Maar ook, mensen die de taal niet goed spreken of digitaal niet zo vaardig zijn. Deze groepjes vrijwilligers hebben vervolgens vooral telefonisch en online contact, bezorgen een bloemetje, sturen een leuke tekening of kaart, maken een videoboodschap, enzovoort. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om fysiek contact te vermijden. Het idee is om met behulp van een WhatsAppgroep samen voor iemand te zorgen. ‘En hoe mooi zou het zijn om, wanneer dat weer toegestaan is, elkaar straks ook in het echt te ontmoeten.’ Zo eindigt de oproep beloftevol.

Digitaal eigen kracht versterken

Sommige personen of gezinnen kunnen voor problemen komen te staan waarbij de verbinding met hun netwerk een oplossing biedt tijdens de coronacrisis. Net als altijd kan er een Eigen Kracht Conferentie aangevraagd worden. De werkwijze is daarbij iets aangepast. Zo vinden er geen persoonlijke gesprekken plaats over wat nodig is en is het samenbrengen van netwerken om een familiegroepsplan te maken is op dit moment even niet mogelijk.

De nadruk ligt op het activeren en ondersteunen van families om met elkaar in gesprek te gaan. Het activeren van gezinnen, families en bekenden doen ze in deze uitzonderlijke periode via de telefoon of skype, facetime en andere digitale middelen. Dit kan  veel in beweging zetten. Tegelijkertijd worden op deze wijze de voorbereidingen voor een uiteindelijke ‘planbijeenkomst’ alvast getroffen. Na de opheffing van de coronamaatregelen kan dit zo snel mogelijk in levenden lijve plaatsvinden. ‘Op deze manier willen we binnen wat mogelijk is, blijven doen wat nodig is.’

Thuis op straat roept op zoveel mogelijk binnen te blijven

Thuis op straat (TOS) zet normaal al hun energie in op een veilig speelklimaat op pleinen en straten. Het gaat dan ook dwars tegen hun dna in dat zij nu al hun plein- en straatactiviteiten tot 1 juni ‘on hold’ hebben moeten zetten. Bijzonder is dat ze hun kracht nu inzetten om op een heel andere manier bij te dragen aan veiligheid. Ze hebben hun TOS werkers – die dicht bij de jeugd staan waar ze voor werken – ingezet voor een Corona No Joke filmpje. Dit indringende filmpje moet kinderen en jongeren er bewust van maken dat ze Corona en de maatregelen echt serieus moeten nemen. ‘Dit is om jullie allemaal wakker te schudden, zodat we na de overwinning van het virus elkaar veilig de handen kunnen schudden. Denk aan je opa, je oma, je vader en moeder, je ooms en tantes, heel je familie, je naaste buur: want jij, jij kunt ze beschermen!’

Tijdens thuisisolatie de vrede met de buren bewaren

Doordat mensen massaal thuis zitten, kunnen er ook eerder irritaties ontstaan. Buurtbemiddeling vindt het dan ook belangrijk juist nu gewoon bereikbaar te zijn, zo wordt nadrukkelijk op diverse lokale websites gecommuniceerd. Ze hebben hun werkwijze aangepast: live contacten kunnen niet, maar ze proberen de bemiddeling nu zo goed mogelijk telefonisch of per e-mail te doen. Ook is Buurtbemiddeling door diverse lokale media zoals Omroep Zeeland en Flevopost gevraagd tips te delen om tijdens thuisisolatie de vrede met de buren te bewaren. Normaal gesproken adviseert Buurtbemiddeling om buren persoonlijk aan te spreken als de irritaties oplopen. Nu dit door de beperkende coronamaatregelen lastig is, wordt aangeraden telefoonnummers uit te wisselen. Korte berichtjes via Whatsapp raden ze daarbij af. ‘Ga liever via (beeld)bellen met elkaar in gesprek. Krop kleine ergernissen niet teveel op: Probeer bovendien ergernissen bij je buren te voorkomen, door als je - nu je thuis zit - ineens veel gaat klussen de buren van te voren even te waarschuwen.'

Coronadossier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier