Zo maak je jongeren seksueel weerbaar en voorkóm je seksueel grensoverschrijdend gedrag

artikel - 14 november 2014

Hoe kun je jongeren weerbaar maken op seksueel gebied en grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Het boekje ‘Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten. VIMP4Youth, Resultaten en verdere ambities’ van Movisie geeft antwoord. Het boekje beschrijft drie methoden die tijdens implementatiewerkplaatsen zijn uitgetest door GGD-en, jongerenwerk, migrantenorganisaties, scholen en andere organisaties.

Het boekje is één van de opbrengsten van het project VIMP4Youth.

Drie methoden

De drie methoden zijn Benzies & Batchies, Lespakket JONGENS en Be A Man!. Ze zijn door Kikid, Centrum 16•22 en Movisie ontwikkeld om jongeren meer bewust te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele moraal en grenzen als het gaat om seks en relaties. De drie methoden focussen op laagopgeleide jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze doelgroepen meer risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag dan andere groepen jongeren. (De Graaf et al., 2005 & 2012). Lees meer over de drie methoden in de leaflet die onderaan dit artikel te downloaden is, of de beschrijving in het boekje ‘Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten (…)’, eveneens hieronder te downloaden.

Wat werkt in de praktijk?

Wat kunnen we leren van deze drie methoden? En hoe kunnen ze succesvol in de praktijk worden gebruikt? Het boekje ‘Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten’ beschrijft de methoden en de ervaringen van gebruikers. Zo koos JoU in Utrecht tijdens de implementatiewerkplaatsen van VIMP4Youth voor Benzies & Batchies. ‘Met dit pakket willen we verder. We hadden zelf al eerder bedacht om dit onderwerp op scholen aan te kaarten via een theatervorm en in samenwerking met studenten van de hogeschool. Het grote voordeel is dat jongeren actiever meedoen. De concentratie is ook hoger, je kan in een uur theater veel indruk maken’, aldus Steve Monsanto van JoU.

Samenwerken in Amsterdam Nieuw-West en integraal benaderen

In Amsterdam Nieuw-West werken diverse organisaties samen aan een plan om grensoverschrijdend gedrag van jongeren aan te pakken. De samenwerking is ontstaan tijdens de implementatiewerkplaats van VIMP4Youth. Met elkaar is gekozen voor het programma Benzies & Batchies. Yvonne van Ravenswaaij van stadsdeel Nieuw-West: ‘We zien hier in stadsdeel Nieuw-West dat jongeren veel te maken hebben met groepsdruk en grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt vaak via sociale media. Het zijn kwetsbare kinderen, laagbegaafd, ze worden op straat opgevoed. Mijn ambitie is dat jongeren én omwonenden gaan nadenken over deze onderwerpen.’

Samenwerken in Amersfoort en interventies combineren

WELZIN in Amersfoort en de GGD Den Haag kozen tijdens de implementatiewerkplaatsen van VIMP4Youth voor het lespakket Jongens. Danny de Graaf, combinatiefunctionaris Jongerenwerk van WELZIN in Amersfoort: ‘We hebben meegedaan aan de implementatiewerkplaatsen omdat jongeren in Amersfoort net als overal grensoverschrijdend gedrag vertonen. We zijn de enige welzijnsorganisatie in Amersfoort. We komen al veel op scholen met onze programma’s maar nog niet op alle vmbo-scholen. We willen het breed van de grond trekken maar dat is nog niet gelukt. Het blijkt niet mogelijk om alle partijen hier in Amersfoort om de tafel te krijgen. Ik heb nu zelf Jongens aangeschaft en we hebben meegedraaid in de pilot van Be A Man! Mijn ambitie is om een Amersfoorts pakket te maken waarin ik die twee pakketten combineer met wat we zelf al doen. Daarmee wil ik alle vmbo-scholen bereiken.’

Samenwerking in Brabant en belang van kartrekker

GGD Zuid Oost Brabant, MEE Zuid Oost Brabant en Ihsan uit de regio Eindhoven/Helmond kozen tijdens de implementatiewerkplaatsen van VIMP4Youth met elkaar voor Be A Man! Ilse Op de Laak van MEE Zuidoost Brabant: ‘We zijn met drie daadkrachtige mensen die makkelijk kunnen schakelen, vanuit de uitvoering en vanuit het beleid. We zijn ook mensen die graag willen samenwerken. Onze samenwerking is perfect. Het succes zit ‘m erin dat je live bij elkaar zit en met elkaar tot een plan komt. Verder merk ik dat het helpt om een organisatie als Movisie als kartrekker te hebben. Zij zijn een landelijke organisatie met veel deskundigheid. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de gemeente mee te krijgen.’

Checklist interventies seksuele weerbaarheid beschikbaar

Welke keuze maakt u als organisatie of professional in het huidige aanbod aan interventies die toegepast kunnen worden om jongeren seksueel en relationeel weerbaarder te maken? Binnen het project VIMP4Youth is nu een checklist gemaakt waarmee organisaties gemakkelijker hun keuze kunnen maken uit het beschikbare aanbod. De drie interventies Be A Man!, Lespakket JONGENS en Benzies & Batchies staan hierbij centraal.

Meer informatie

In het leaflet ‘Beschrijving interventies’ vindt u meer informatie over de interventies. De interventies staan ook beschreven in het boekje ‘Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten’, inclusief de belangrijkste (voorlopige) uitkomsten van het evaluatieonderzoek. Het leaflet en het boekje kunt u hieronder downloaden. Verder vindt u hieronder een format voor een implementatieplan en een overzicht van interventies voor 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongeren, én jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tevens vindt u hieronder de checklist waarmee je gemakkelijker je interventiekeuze kunt maken.

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristin Janssens.
  • Volg ons ook op Twitter via @vimp4youth.
  • VIMP4Youth wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw, en uitgevoerd in samenwerking met TNO, Kikid en Centrum 16•22.

 

Downloads
1-VIMP4Youth-digitaal-resultaten-en-ambities
2-VIMP-Beschrijving-Interventies
3-Format-voor-een-regionaal-plan
4-Inventarisatie-methoden-moeilijk-lerende-jongeren
Checklist-preventie-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag