Zo maak je signalen van huiselijk geweld bespreekbaar

27 februari 2020

De kans dat je slachtoffer wordt van geweld is thuis het grootst. Dat is een duizelingwekkend feit, vindt Kristin Janssens. Professionals worstelen met het signaleren, beoordelen en bespreekbaar maken van (ex-)partnergeweld.

Janssens was projectleider bij de ontwikkeling van RelatieWijs, een methodiek die helpt in het stellen van een norm bij (ex-)partnergeweld.

De nieuwe aangescherpte meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld geeft hulpverleners een afwegingskader dat helpt bij het beslissen of en wanneer ze moeten melden bij Veilig Thuis. Toch blijkt uit onderzoek en praktijk dat het moeilijk is om bij huiselijk geweld tegen volwassenen te interveniëren en een norm te stellen. Ik hoor vaak dat professionals signalen niet bespreekbaar durven te maken, omdat ze niet zeker weten wat er speelt. Wat als je het mis hebt?

Lees verder op Zorg+Welzijn.