Zo stimuleer je mensen om zich in te zetten

Vrijwilligers en actieve burgers

Hoe kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties mensen stimuleren om zich als vrijwilliger of actief burger in te zetten? Drie factoren zijn hierbij van belang: capaciteit (kunnen), motivatie (willen) en uitgenodigd en welkom voelen (mogen).

De bevindingen komen voort uit een onderzoek van Movisie. Het kennisinstituut heeft wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en een groep experts bevraagd over het thema vrijwillige inzet en actief burgerschap. Aanleiding is een toenemend beroep op de inzet van burgers als aanvulling op welzijn, bestuur en (formele en informele) zorg voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Zoals polarisatie, eenzaamheid, schuldenproblematiek of de energietransitie. Voor gemeenten, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties is het tegelijkertijd een uitdaging om de vrijwillige energie van mensen te stimuleren en vast te houden.

Download het dossier en de infographic

Zorg voor inclusief vrijwilligerswerk, dan bereik je een meer diverse groep mensen

Kunnen, willen en mogen

De drie factoren - capaciteit, motivatie en uitgenodigd en welkom voelen - spelen een belangrijke rol bij de vraag waarom mensen besluiten zich wel of niet vrijwillig in te zetten voor een ander of voor de samenleving in het algemeen. Ze worden ook wel aangeduid als: kunnen, willen en mogen (Van de Wijdeven et al, 2013).

Om mensen op hun kunnen aan te spreken, kun je als organisatie bijvoorbeeld inspelen op kenmerken, vaardigheden en wensen van vrijwilligers. Ook kun je kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen versterken door hun competenties te versterken. Dit verhoogt bovendien de kwaliteit van vrijwillige inzet. Daarnaast is het van belang om mogelijkheden te creëren voor flexibele en tijdelijke inzet. Om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk aan de slag willen als vrijwilliger of actief burger, kun je mensen aanspreken op hun passie. Zo sluit je aan bij hun intrinsieke motivatie. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwilligers en actieve burgers meer tevreden zijn als zij training, ondersteuning en erkenning ervaren vanuit de organisatie, als er een goede screening en matching plaatsvinden en als er haalbare doelen en uitdagingen zijn. Speel hier dus op in.

Een ander belangrijk element is het stimuleren van verbondenheid en zingeving. Dit kan bijvoorbeeld door sociale relaties te bevorderen, iets voor de ander te betekenen, waardering te ontvangen en een gedeelde (groeps)identiteit.

Welkom voelen

De factor mogen komt naar voren bij het vinden en binden van vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of personen of bevolkingsgroepen zich uitgenodigd en welkom voelen. Werf als organisatie daarom via bestaande vrijwilligers en benader mensen persoonlijk. Zorg ook voor inclusief vrijwilligerswerk. Er wordt dan een meer diverse groep personen bereikt, meer mensen voelen zich op hun plek binnen de organisatie, en er is meer dynamiek en creativiteit.