Hoe ga je om als sociaal professional met discriminatie? Wij zijn op zoek naar jouw ervaringen

5 april 2022

Discriminatie is actueler dan ooit, maar wat gebeurt er rondom dit onderwerp in de wijk? Om hier zicht op te krijgen is Movisie op zoek naar sociaal professionals.

 • Een paar bezoekers van het wijkgebouw waar je werkt maken regelmatig anti-moslim opmerkingen naar andere bezoekers.  
 • Het valt je op dat de nieuwe buurtbewoonster door andere buurtbewoners wordt genegeerd en je vreest dat dit komt omdat de nieuwe bewoonster transgender is.  
 • Een vluchtelingengezin in de wijk waar jij werkt wordt regelmatig gepest door een groep jongeren.  
 • Een gezin dat jij gaat begeleiden, accepteert jouw hulp niet; ze willen niet geholpen worden zeggen ze door iemand met een donkere huidskleur.  
 • Een jongere die jij begeleidt wordt afgewezen voor een baan door de werkgever omdat ze in een rolstoel zit.    

Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe je als sociaal professional in de wijk te maken kan krijgen met discriminatie. Movisie is benieuwd naar jouw ervaringen als sociaal professional in de wijk. Het gaat om verschillende ervaringen van discriminatie: tussen burgers, van professional tot burger, van burger tot professional, tussen professionals en/of discriminatie vanuit instellingen/organisatie (institutioneel). En het gaan zowel gaan om racisme, als seksisme, lhbti+ discriminatie als validisme (discriminatie t.a.v. mensen met een beperking). Heb jij ervaring met discriminatie in de wijk en wil je discriminatie aanpakken? Dan gaan we graag met je in gesprek. 

Praktisch: 

 • Interview duurt maximaal een uur 
 • Interview kan online, telefonisch of live plaatsvinden 
 • Voor deelname ontvang je een cadeaubon van 15 euro 
 • Je werkt mee aan een oplossing voor een sociaal vraagstuk 

Ben jij sociaal professional (sociaal werker, jongerenwerker, maatschappelijk werker, opbouwwerker, team coach, manager) in de wijk en wil jij jouw ervaringen delen? Of heb je een goed voorbeeld hoe om te gaan met discriminatie in de wijk? Dan hopen we dat je meedoet. We zijn ook specifiek opzoek naar leidinggevenden. Wil je meer informatie of meedoen, vul dan dit formulier in.

Doel van de gesprekken:  

Doordat we een gehele groep sociaal professionals interviewen krijgen we een duidelijk beeld van wat sociaal professionals tegenkomen als het gaat om discriminatie. Op basis daarvan komen we in een later stadium met oplossingen. 

Op basis van de gesprekken worden er tools ontwikkeld om: 

 • Discriminerend gedrag en racisme van mensen in de wijken, tijdens maatschappelijke activiteiten, in adviesraden en bij (informele) ondersteuning en hulpverlening te herkennen en aan te pakken. 
 • Een gezamenlijk norm te ontwikkelen ten aanzien van discriminatie om tot een handelingsperspectief te komen. 
 • Handvatten uit te reiken om diversiteit en inclusie te bevorderen. 

Meld je hier aan