Zoetermeer verbindt Wmo met Zvw en pakt hulp aan huis anders aan

artikel - 25 april 2017
Ton Harland Fotografie

Professionals moeten vooral kunnen doen wat nodig is vanuit het perspectief van de cliënt. Regels moeten hen niet beperken. Met dat uitgangspunt is de gemeente Zoetermeer aan de slag met het project Verzorgd Thuis. Een vernieuwende aanpak als het gaat om hulp aan huis die de Wmo en de zorgverzekeringswet (Zvw) met elkaar verbindt.

Samen met de zorgverzekeraars CZ en Menzis en zorgorganisatie Vierstroom startte Zoetermeer in 2016 met Verzorgd Thuis. Het project combineert huishoudelijke hulp, begeleiding en enkelvoudige persoonlijke verzorging. Het vernieuwende: er komt één medewerker bij de mensen thuis die op alle drie de gebieden de benodigde ondersteuning biedt. Van helpen met douchen tot schoonmaken en een maaltijd klaarmaken. Het perspectief van de cliënt staat centraal en het blijkt mogelijk om de verschillende werkzaamheden in een logische volgorde en efficiënter te plannen. Het ondersteuningsplan wordt samen met de cliënt gemaakt.

Afstemming

De gemeente begon Verzorgd Thuis, omdat de zorg te versnipperd was. Medewerkers kwamen voor één taak bij een cliënt en gingen daarna direct weer weg. Er kwamen verschillende professionals over de vloer, soms van verschillende organisaties, en er was geen optimale afstemming over de hulp en zorg. Omdat professionals vaak maar kort bij een cliënt waren, lukte het minder goed om eventuele andere problemen te signaleren. De gemeente besloot daarom dat afzonderlijke systemen met hun regels en financieringsstromen (Wmo en Zorgverzekeringswet) niet langer leidend zouden moeten zijn, maar de behoeften en wensen van de cliënt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners en zij zijn continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Op verschillende plekken in het land bouwen gemeenten met hun maatschappelijke partners verder aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. Movisie heeft vijf van deze aanpakken beschreven in de publicatie Vernieuwing in hulp aan huis. Zoetermeer is een van deze gemeenten.

De voordelen

De gemeente verwacht veel voordelen van de nieuwe manier van werken. Per wijk is er een team dat de integrale ondersteuning levert en organiseert. Er is in principe één vaste medewerker die breder kan kijken en langer bij de cliënt aanwezig is. Dit moet zorgen voor meer rust in de ondersteuning en aandacht voor de cliënt. Ook kan de medewerker makkelijker werken aan het opbouwen van een vertrouwensband en alert zijn op de algehele gezondheidssituatie van de cliënt. Als het nodig is, kan hierdoor sneller aan de bel getrokken worden. Voor cliënten wordt het eenvoudiger om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven. Ook voor zorgverzekeraars is deze vernieuwing interessant: er kan kwalitatief hoogwaardige persoonlijke verzorging georganiseerd worden, tegen lagere kosten.

Wat is er voor nodig?

Voor de medewerkers die meedoen aan het project vergt Verzorgd Thuis een andere denk- en werkwijze. Hiervoor hebben ze een training gevolgd. Voorafgaand aan de trainingen is onder supervisie van de wijkverpleegkundige vastgesteld welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers moeten leren om hun werk goed te kunnen uitoefenen. Zo kregen de huishoudelijke medewerkers onder meer training in ADL-vaardigheden (zoals steunkousen aan- en uittrekken en ondersteuning bij het wassen). Elke maand komen de deelnemers met de wijkverpleegkundige samen voor intervisie. De wijkverpleegkundige (niveau 5) heeft een belangrijke coördinerende rol. De verzekeraars hebben de minimale opleidingseis ten aanzien van de inzet van persoonlijke verzorging voor dit project losgelaten.

'De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met de nieuwe werkwijze'

De ervaringen

De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met de nieuwe werkwijze. Zij ervaren de hulp en zorg als overzichtelijker en de planning als logischer. De meeste medewerkers pakken de nieuwe taken zonder al te veel problemen op. Wel moeten ze nog wennen aan hun nieuwe rol. Sommige medewerkers ervaren hun nieuwe taken als een grote uitdaging en stellen zich soms nog te voorzichtig op.

Om die reden is hier ook veel aandacht aan besteed in de trainingen. Of de beoogde doelen ook gerealiseerd worden, moet een monitor van  de Werkplaats Sociaal Domein uitwijzen. Op basis van die uitkomsten wordt besloten of de proeftuin een vervolg krijgt.

Reacties

Zorgwacht biedt al sinds 2015 aan haar cliënten, in Utrecht WMO en wijkverpleging, de zorgverlener mbo 2, Helpende Zorg en Welzijn. De zorgverlener biedt laag complexe zorg en werkt in de huishoudelijke zorg. In de Vakschool Zorgwacht worden de volwassen leerlingen opgeleid tot HZW en volgende na de opleiding de HZW Plus of stromen door naar mbo niveau 3.

Voor de klant lijkt het een heldere en ook plezierige afspraak. Maar hoe zit het met degene die de zorg verleent. Is dat de huishoudelijke hulp, nu met extra taken belast, die voorheen door een verzorgende of hoger werden uitgevoerd? En zonder extra beloning?
Of zie ik beren op de weg?

L.S.
Ik begrijp dat deze contstructie opgaat voor de WMO en de Zvw.
Zou het niet goed zijn als hij ook voor de Wlz zou gaan gelden? Het gaat mij om de vast-verzorgende aan huis. Dit biedt - naar mijn mening - voorl voor demente cliënten een TOP-oplossing!!

Vriendelijke groet,
Wieteke van der Burg

We gaan hiermee weer terug naar hoe het vroeger was. Brengt de kracht van de helpende nivo 2 weer terug in de thuiszorg.zij deden meer dan alleen schoonmaken, signaleerden al in een vroeg stadium waardoor erger kon worden voorkomen. Dit is de afgelopen jaren enorm uitgehold. Mooi dat dezeaanpak dat weer terugbrengt. Goed dat de begrenzing van Zvw en Wmo dit niet tegenhoud. Ik duimvoorveel navolging

Bedankt voor je reactie Conny!

Reageer op dit artikel

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.