Zorg en sociaal domein vinden elkaar in de Proeftuinen Leven tot het Einde

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar en op leeftijd, staan de zorgvraagstukken meestal op de voorgrond. Maar om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden, is er ook aandacht nodig voor de vragen in het sociaal domein. In de proeftuinen Leven tot het Einde onderzoeken Agora en Movisie samen met gemeenten en professionals uit beide domeinen hoe ze samen kunnen werken ten behoeve van de inwoner.

Als mensen de diagnose van een ongeneeslijke ziekte krijgen, gaat de aandacht in eerste instantie vooral naar de acute zorgvraagstukken. Wat zijn de mogelijkheden voor pijn- en symptoombestrijding? Wat is de levensverwachting? Maar op het moment van de diagnose van bijvoorbeeld kanker, taaislijmziekte of dementie staan mensen vaak nog midden in het leven. Ze werken, hebben een gezin, sporten.

Als werken niet meer gaat

Je kunt het van te voren uittekenen dat er ook vragen voor het sociaal domein gaan komen, zegt programmaleider Roos Scherpenzeel van Movisie. Het kennisinstituut werkt samen met Agora aan de Proeftuinen Leven tot het Einde. ‘Op enig moment zal werken niet meer gaan. Dan komen er vragen over werk en inkomen. En of de huidige woning nog bewoonbaar blijft. Of er gaan opvoedingsvraagstukken spelen. Wat kun je van je puberkinderen verwachten qua mantelzorg? En ongeacht de leeftijd zijn er existentiële vragen over zingeving en van betekenis zijn voor de naasten.’

Tijdig in beeld

Dergelijke vraagstukken moeten tijdig in beeld komen bij sociaal werkers, stelt Scherpenzeel. Want daarmee kan veel leed voorkomen worden. Bijvoorbeeld als een maatschappelijk werker het gesprek over de toekomstige financiële situatie tijdig en goed voert, en behulpzaam is bij het aanvragen van ondersteunende regelingen. Op die manier kunnen schulden voorkomen worden.

Rijtje dominosteentjes

Of als er op het juiste moment een gezinscoach mee kan lopen met het gezin. ‘De situatie rondom de persoon die ongeneeslijk ziek is, is als een rijtje dominosteentjes’, zegt Scherpenzeel. ‘Je wilt niet dat er eentje omvalt, want dan sleept het de rest mee.’ Om dat domino-effect (lees hier meer over in de Atlas Life Events van Erwelzijn) voor te blijven is het nodig dat professionals goed weten wat de hulpverleners in flankerende werkterreinen doen, want dan verwijzen ze beter naar elkaar door. 

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit artikel is een verkorte versie van een artikel dat eerder op Zorg+Welzijn verscheen.

Lees het volledige artikel op Zorg+Welzijn