Zorgladder mantelzorg: crisisopvang en tijdelijk verblijf elders tijdens de coronacrisis

Stap 5

Als het thuis niet meer gaat kan het zijn dat er sprake is van Wmo spoed of logeerzorg. Bijvoorbeeld als een mantelzorger een operatie moet ondergaan of als deze besmet is met het coronavirus. Laat mantelzorgers weten dat het belangrijk is dat zij goed voor zichzelf zorgen en dat je er als gemeente voor ze bent.

zorgladder-mantelzorgondersteuning-stap5-crisisopvang

Het Wmo loket kan samen met de mantelzorg ondersteunende organisatie en de zorgbemiddelaar zoeken naar een geschikte oplossing. Ook kunnen de huisarts en wijkverpleegkundige op verzoek de triage naar Wmo spoed of logeerzorg aanvragen. Die zal soms wat creatiever ingevuld moeten worden (hotel, individuele begeleiding thuis). Voor oplossingen buitenshuis kan je de samenwerking zoeken, zoals in Deventer met het coördinatiepunt eerstelijnsverblijf (ELV) is gedaan.

i De coronacrisis heeft gevolgen voor mantelzorgers in de thuissituatie. Movisie zet aan de hand van de richtlijn mantelzorgondersteuning en de Zorgladder mantelzorg de mogelijkheden voor gemeenten en professionals op een rij. Op basis van de ervaringen van gemeenten en zorg- en welzijnsprofessionals houden we je op de hoogte van interessante voorbeelden en verhalen in elke stap van de Zorgladder.
Lees toelichting