Zorgladder mantelzorg: verpleging en verzorging tijdens de coronacrisis

Stap 4

Als het gaat om verpleging en verzorging is de gemeente vaak minder prominent aanwezig. In tijden van Corona is juist de samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), wijkverpleegkundige, ziekenhuis en de Wmo aanbieders van groot belang. Als gemeente kun je hierin van betekenis zijn.

Door ervoor te zorgen dat de lokale eerstelijnszorgverleners op de hoogte zijn van de verlichting die vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein kunnen bieden.

Goede voorbeelden:

  • Welzijn op receptis een goed voorbeeld. Ook behandeling kan voor mantelzorgers belangrijk zijn. Binnen de gemeente Moerdijk is er nauwe samenwerking tussen welzijn, huisartsen en de gemeente op één locatie gerealiseerd.
  • De gemeente Zeist zette een kernteam mantelzorg op om snel in te kunnen spelen op de problemen die ontstaan door de coronamaatregelen.
  • Leusden: volop in beweging  In gemeente Leusden blijven uitvoerende organisaties, vrijwilligers en de gemeente volop in beweging. Simone Rijneveld, beleidsadviseur bij de gemeente Leusden, vertelt hoe zij ondersteuning op verschillende manieren organiseren.

* Inspirerend voorbeeld | Het Parkhuis in Dordrecht

Lees artikel

zorgladder-mantelzorgondersteuning-stap4-verpleging

i De coronacrisis heeft gevolgen voor mantelzorgers in de thuissituatie. Movisie zet aan de hand van de richtlijn mantelzorgondersteuning en de Zorgladder mantelzorg de mogelijkheden voor gemeenten en professionals op een rij. Op basis van de ervaringen van gemeenten en zorg- en welzijnsprofessionals houden we je op de hoogte van interessante voorbeelden en verhalen in elke stap van de Zorgladder.
Lees toelichting