Zorgladder mantelzorg: verpleging en verzorging tijdens de coronacrisis

Stap 4

20 april 2020

Als het gaat om verpleging en verzorging is de gemeente vaak minder prominent aanwezig. In tijden van Corona is juist de samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), wijkverpleegkundige, ziekenhuis en de Wmo aanbieders van groot belang. Als gemeente kun je hierin van betekenis zijn.

Door ervoor te zorgen dat de lokale eerstelijnszorgverleners op de hoogte zijn van de verlichting die vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein kunnen bieden.

zorgladder-mantelzorgondersteuning-stap4-verpleging

Goede voorbeelden:

Welzijn op recept’ is hier een goed voorbeeld van. Ook behandeling kan voor mantelzorgers belangrijk zijn. Binnen de gemeente Moerdijk is er nauwe samenwerking tussen welzijn, huisartsen en de gemeente op één locatie gerealiseerd.

i De coronacrisis heeft gevolgen voor mantelzorgers in de thuissituatie. Movisie zet aan de hand van de richtlijn mantelzorgondersteuning en de Zorgladder mantelzorg de mogelijkheden voor gemeenten en professionals op een rij. Op basis van de ervaringen van gemeenten en zorg- en welzijnsprofessionals houden we je op de hoogte van interessante voorbeelden en verhalen in elke stap van de Zorgladder.
Lees toelichting