Zwerfjongeren slapen bij gastgezinnen. Het kan echt!

24 oktober 2013

Jongeren die weglopen van huis horen niet in de reguliere nachtopvang. Hen tijdelijk onderbrengen bij gastgezinnen kan een oplossing bieden. In Engeland is deze aanpak onder de noemer Nightstop al succesvol gebleken.

Nightstop is een effectieve Engelse aanpak waarbij zwerfjongeren tijdelijk worden opgevangen in gastgezinnen. ‘Nightstop is een ontzettend waardevolle aanpak waar we van kunnen leren. Het biedt de jongeren die van huis weglopen een veilige time-out. Ook in Nederland is het onwenselijk om jongeren in nachtopvang te laten verblijven met allerlei slechte invloeden om hen heen. De aanpak sluit tevens goed aan bij de transities waar we in Nederland momenteel mee bezig zijn. Ik vind het een mooi voorbeeld van co-creatie op lokaal niveau waar ondernemers, vrijwilligers en zorginstellingen efficiënt en effectief samenwerken,’ aldus Petra van Leeuwen, adviseur bij Movisie. Zij is een van de initatiefnemers van het idee om Nightstop in Nederland in te zetten. ’Ik hoop dat Nightstop ook in Nederland een veilige en humane plek aan jongeren mag bieden, tegen lagere kosten. Wat mij betreft een win-win model voor alle partijen.’

Gastgezin als veilige plek

In 2012 sliepen jongeren in Engeland in totaal 3.000 nachten bij gastgezinnen. De rol van een gastgezin is een zwerfjongere een veilige plek in een huiselijke omgeving aan te bieden om even op adem te komen. Ondertussen wordt bekeken of de jongere veilig terug naar huis kan, onder andere door de inzet van Family Mediation. In Engeland blijkt dat in 50% van de gevallen te lukken. Wanneer de jonge persoon niet terug naar de eigen familie kan, wordt een veilige vervolgplek gezocht voor hem of haar. De opvang in het gezin is kortdurend. Overdag heeft de jongere en dagbesteding buitenshuis. Van Leeuwen: ‘Lia van Doorn onderstreepte in haar proefschrift 'Een tijd op straat' (2002) al hoe belangrijk het is om langdurig dakloosheid te voorkomen door snel in te grijpen als iemand op straat komt te staan. Die oproep is nog steeds actueel. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor jongeren. Jongeren zijn extra kwetsbaar op straat en hun veiligheid loopt gevaar. Jongeren lopen het risico uitgebuit of misbruikt te worden of in de criminaliteit te stappen om te overleven. De problemen nemen dan alleen nog maar verder toe’.

'Jongeren zijn extra kwetsbaar op straat en hun veiligheid loopt gevaar. Ik hoop dat Nightstop ook in Nederland een veilige en humane plek aan jongeren mag bieden.'

Implementatie Nightstop in Nederland

Tijdens het onderzoek naar zwerfjongeren ‘Combating Youth Homelessness’ (2008-2011) constateerde MOVISIE dat er in Nederland veel interesse was in deze aanpak. In 2012 ontstonden er in Den Haag, Groningen en Zeeland projectgroepen die onderzoeken op welke manier implementatie in hun regio mogelijk is. Als vervolg op het onderzoek organiseerde MOVISIE in het voorjaar van 2013 een werkconferentie voor geïnteresseerden in Nederland. De aanwezigen waren het er over eens dat Nightstop ook in Nederland kansrijk is. Op dit moment werken de projectgroepen in samenwerking met MOVISIE aan een plan om lokaal pilots te starten om de aanpak in Nederland te testen. 

De volgende organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van Nightstop in Nederland: Stichting Zwerfjongeren Nederland, Provincie Zeeland, Campus Diep, JSO, Humanitas, Federatie Opvang en Movisie.

NB Bijgaande afbeelding is puur bedoeld als illustratie, de afgebeelde personen hebben geen verband met dit artikel.