Zzp’er of in loondienst als sociaal werker? Movisie onderzoekt trend

Doe mee aan de enquête!

Steeds meer sociaal werkers worden zzp’ers of overwegen dat te worden. Welke motieven spelen daarbij een rol en wat zijn de gevolgen voor het werk en voor inwoners? Op deze vragen en meer hoopt Movisie antwoord te krijgen met een nieuwe verdiepende peiling. Doe ook mee! Een grote respons is belangrijk om een compleet beeld te krijgen. De peiling is zowel voor zzp’ers als sociaal werkers in loondienst, de vragen zijn hierop afgestemd.

Vorig jaar hield Movisie onder sociaal werkers een peiling over het werk: De stand van het sociaal werk in Nederland. Hieruit bleek dat bij de respondenten een behoorlijk aantal zzp’ers zat. Ook arbeidsmarktonderzoek laat zien dat het aantal zzp’ers toeneemt in de sector. Deze nieuwe peiling brengt in kaart wat sociaal werkers hiertoe beweegt en of dit eigenlijk een wenselijke ontwikkeling is.  

Ga naar de enquête

In de zorg speelt het al langer

Barbara Panhuijzen, Movisie-onderzoeker licht de aanleiding voor de enquête toe. ‘In de zorg is de trend al langer zichtbaar, en heeft de groei van zelfstandigen ook allerlei gevolgen. Op de werkvloer zelf bijvoorbeeld, maar ook financiële. Vanuit de zorg is het voorkomen van deze verdere groei een vaak gehoorde wens. De vraag is nu: zet deze groei door ook in het sociaal werk? En als dat zo is: hoe komt dat? En nog belangrijker: geeft het aanleiding tot actie, of niet? Wat we nu al wel weten is dat er een flinke uitstroom is van sociaal werkers. Daarbij spelen zaken een rol als onderwaardering, werkdruk en de tijdelijkheid van projecten.’  

‘Je zou ervan uit kunnen gaan’, vervolgt Panhuijzen, ‘dat de uitstroomredenen ook reden kunnen zijn om de uitdaging aan te gaan om als zelfstandige te gaan werken. Maar dat weten we eigenlijk niet. Reden om dat allemaal grondiger te onderzoeken. Wat we bijvoorbeeld willen uitzoeken is of sociaal werkers – of ze nu nog wel in loondienst werken of daadwerkelijk zzp’er zijn geworden – dit herkennen als een trend.’

Meer zelfstandig opererende sociaal werkers kunnen allerlei invloed hebben op het werk; mogelijk negatief, maar ook positief

Positief of negatief

Panhuijzen schetst dat meer zelfstandig opererende sociaal werkers allerlei invloed kunnen hebben op het werk. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de professionals die in loondienst werken. ‘Heeft dat gevolgen voor het takenpakket, concurrentie, de werkdruk? En heeft het invloed op de kwaliteit van het werk?’

De Movisie-onderzoeker waakt ervoor bij voorbaat de mogelijke trend – meer zzp’ende sociaal werkers – als onwenselijk te bestempelen. ‘Het kan allerlei gevolgen hebben; mogelijk negatief, maar ook positief. We horen graag hoe de professionals die de vragenlijst gaan invullen het ervaren en wat hen drijft om te doen wat zij doen.’ 

Voor zzp’ers én werkers in loondienst

Waarom is het belangrijk dat veel sociaal werkers de enquête invullen? Of ze nu zzp’er zijn of in loondienst werken. Panhuijzen: ‘Hoe groter de respons, hoe beter en meer gedragen natuurlijk het beeld dat we daarmee kunnen schetsen van de actuele situatie. Vanuit meerdere perspectieven. En we krijgen daarmee ook meer greep op de ontwikkelingen.’ 

Vervolgstappen

Panhuijzen: ‘We gaan samen met sociaal werkers en partijen als de beroepsvereniging BPSW en Sociaal Werk Nederland reflecteren op de bevindingen. Hoe kunnen we de gegevens duiden? Wat kunnen we doen? Een voorbeeld zou kunnen zijn, als het in relatie staat tot uitstroom, dat je als werkgever heel goed nadenkt over hoe je deze professionals bindt aan je organisatie. Tegelijkertijd kan het ook betekenen dat de arbeidsmarkt van nu een verdeelde arbeidsmarkt is en dit ook een doel dient. Dan zou je juist goed moeten kijken naar wat er nodig is in deze situatie. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat de behoefte is van zzp’ers en dit te faciliteren.’ 

Meedoen aan de enquête?

Ben jij zzp’er en deel je graag je ervaringen over zzp’ers in het sociaal werk? Of ben jij sociaal werker in loondienst en deel je graag jouw ervaringen over het (meer) werken met zzp’ers en jouw keuze om in loondienst te werken? Ga naar de vragenlijst. De vragenlijst is beschikbaar tot 10 september 2022.