Artikelenoverzicht Platform Werk Inclusief Beperking

Er zijn diverse artikelen geschreven rondom het Platform Werk Inclusief Beperking, weergegeven in dit overzicht. Het Platform Werk Inclusief Beperking wil een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen. Een arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert en daar financieel voor wordt gewaardeerd, zodat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Mensen met een arbeidsbeperking aan werk krijgen én houden is onze focus.