Alie Weerman

Alie Weerman is Lector GGZ en Samenleving bij de Hogeschool Windesheim en Associate member van Movisie.

Foto van Alie Weerman

Alie Weerman is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de GGZ.

In het kort

Functie: Lector GGZ en Samenleving bij de Hogeschool Windesheim
Kernwoorden: GGZ, Samenleving, erkenning van ervaringsdeskundigheid, verbinding geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties

Sinds mei 2018 is zij lector GGZ en Samenleving bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie en aandacht voor het niet-maakbare. Weerman wil in het bijzonder ervaringskennis van zowel cliënten als professionals benutten om de beroepspraktijk te innoveren.

Zij promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners.

Alie Weerman pleit voor een sterkere integratie van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. “De GGZ richt zich primair op de behandeling van mensen met een psychische stoornis of een verslaving. Cliënten kampen vaak ook met andere problemen; schulden, een verstandelijke beperking, huisvesting, werkloosheid of armoede. Het stigma dat kleeft aan psychiatrie en verslaving, belemmert herstel en participatie eveneens. Sociaal werkers hebben daar een brede kijk op. Zij werken vanuit een ander perspectief; dat van het sociaal functioneren. En werken op het kruispunt van zorg en samenleving. Op hun beurt kunnen sociaal werkers juist weer profiteren van de kennis vanuit de GGZ. Bijvoorbeeld in het vroegtijdig leren herkennen van symptomen van een psychische stoornis en het voorkomen van ontwrichting.”