Erna Smeekens

Erna Smeekens is eigenaar van de Tientjes Academie, oprichtster van een coöperatie voor scharrelondernemers, trainster in het sociaal domein en Associate Member van Movisie.

Foto van Erna Smeekens

De Tientjes Academie is een bedrijf en opleidingsinstituut waar mensen met vooral een kleine beurs de mogelijkheid krijgen trainingen in communicatie technieken (NLP, Verbindende Communicatie) te volgen. Vaak op basis van Pay it Forward: mensen krijgen de opleiding voor tien euro per lesdag en doen dan belangeloos iets moois terug aan de maatschappij. Daarnaast traint Erna mensen in het sociaal domein en vrijwilligers in Breda. De Tientjes Academie is opgericht in 2009. Het is een stichting die mensen die, om welke reden dan ook, op de bank terecht zijn gekomen of dreigen te komen, uitdaagt om werk te maken van passie.

In het kort

Functie: Eigenaar Tientjes Academie, oprichtster coöperatie voor scharrelondernemers, trainster in het sociaal domein
Kernwoorden: Sociale ondernemingen, participatie, kennis en ervaring delen, zinvolle bijdrage aan de samenleving

Daarnaast is Erna samen met partner Hans de bedenker, oprichter en kartrekker van Coöperatie de Vrije Uitloop, de eerste Nederlandse coöperatie voor scharrelondernemers (2013). Een scharrelondernemer is iemand met vaardigheden, talenten én een bijstandsuitkering, die toestemming heeft om onder de vlag van een coöperatie een deel van zijn of haar uitkering zelf te verdienen door te ondernemen naar vermogen. Bij De Vrije Uitloop werken mensen met een participatie-uitkering die maatschappelijke en economische waarde leveren, maar vooral weer onderdeel van de samenleving zijn.

Sinds 2015 deelt Erna haar opgedane kennis en ervaringen in het land. In 2015 en 2016 deed ze dit vooral samen met Cordaid en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit leidde tot de oprichting van inmiddels meer dan twintig sociale coöperaties in het land. In 2017 zijn ze geselecteerd in het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Met vier mensen uit twee coöperaties (De Vrije Uitloop Breda en De Blauwe Paraplu Amersfoort) werd het LaNSCO opgericht: het Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen. In dit netwerk worden verschillende (deelnemers en kartrekkers van) coöperaties bijeengebracht, kennis verzameld en gedeeld, advies gegeven aan kartrekkers en beleidsmedewerkers en worden op verzoek open middagen in Breda georganiseerd. Ze meten impact, pleiten voor begrip, uitbreiding en landelijke toestemming voor het coöperatief scharrelondernemen. Ze organiseren landelijke dagen voor deelnemers en regiobijeenkomsten voor kartrekkers, denken en praten mee in het land over het handen en voeten geven van de participatiemaatschappij en werken aan het stigma dat op mensen met een bijstandsuitkering rust door hun ondernemers in het land een gezicht te geven. In februari 2019 ontving De Vrije Uitloop in Breda koning Willem-Alexander.

De ervaringen die Erna in Breda heeft opgedaan deelt ze ruimhartig met de rest van Nederland, zodat er steeds meer succesvolle sociale ondernemingen ontstaan op het gebied van participatie. En er steeds meer mensen komen die, ook al zijn ze niet in staat om volledig economisch zelfstandig te zijn, een zinvolle bijdrage leveren aan onze samenleving.