Mindert Rakhorst

Mindert is interventiespecialist en vertrouwenspersoon bij de H.B.E.L.-gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) en Associate member van Movisie.

Foto van Mindert Rakhorst

Mindert werkt als zelfstandige vertrouwenspersoon en is onder meer ingehuurd door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voor werkzaamheden in het zogenaamde ‘interventieteam’. Dit interventieteam is opgericht om aan mensen in zeer complexe persoonlijke situaties ondersteuning te bieden. Mindert kan vanuit eigen ervaringsdeskundigheid heel goed de verbinding leggen met getraumatiseerde mensen die voor de reguliere hulpverlening vaak niet eens meer bereikbaar zijn, zoals mensen met ernstige psychische problemen zoals verzamelwoede of psychoses, maar ook ex-gedetineerden, criminelen, jongeren met een justitiële achtergrond en veroorzakers van huiselijk en seksueel geweld én hun slachtoffers.

In het kort

Werkgever: Werkt vanuit ‘Consent’ bij meerdere opdrachtgevers, waaronder de H.B.E.L. (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) gemeenten.
Functie: Zelfstandige vertrouwenspersoon / procesregisseur persoonsgerichte aanpak / gemeentelijke interventiespecialist / deskundige met ervaring
Kernwoorden: Vertrouwen, bereikbaarheid, ervaring, geduld, 'out-of-the-box’ denken, en stelt de klant centraal

Mindert is als ervaringsdeskundige heel goed in staat om buiten ‘het systeem’ te denken en te handelen. Kernbegrippen zijn voor hem ‘vertrouwen, veiligheid, respect, geduld, eerlijkheid en beschikbaarheid’. Mindert realiseert door zijn persoonlijke aanpak concrete oplossingen in de levens van de mensen met wie hij te maken krijgt. Bij alles wat hij doet stelt hij het perspectief, de mogelijkheden en de dromen van deze mensen centraal, dwars door de systemen, de regels en de financiële mogelijkheden heen. Zelf zegt hij daar altijd over: 'Alles draait om de inwoner. Verder is niets relevant.'