Anneke van der Ven

Anneke is teamleider participatie bij Gemeente Epe en associate member van Movisie.

Associate member Anneke van der Ven

 

Werkgever: Gemeente Epe

Functie: Beleidsontwikkelaar transformatie sociaal domein

 

 

Anneke is een enthousiaste, motiverende, innovatieve, verbindende en creatieve collega die bij de gemeente Epe werkzaam is als beleidsontwikkelaar transformatie sociaal domein. Ze heeft al 30 jaar ervaring in diverse functies in het sociaal domein en werkt sinds een jaar bij ons. Ze heeft samen met zorgaanbieders de pilot Buurtpunten neergezet, een voorliggende voorziening voor dagbesteding en ontmoeting. Verder is ze trekker van het project Grip op zorg. Binnen dat project kijkt ze samen met anderen met een brede blik naar hoe we grip kunnen krijgen op de zorguitgaven. De uitgaven worden gemonitord, geanalyseerd en er wordt samen bekeken welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven te beperken. Bijvoorbeeld door in te zetten op preventieve en voorliggende voorzieningen. Met de inzet van de Effectencalculator wordt daarnaast onder leiding van Anneke op casusniveau teruggeblikt op de aanpak van een hulpvraag, wat het behaalde effect is en gekeken hoe daar ook anders mee omgegaan had kunnen worden. Deze input neemt ze ook mee in het project integrale toegang waar ze trekker van is.

Anneke heeft een brede blik en een duidelijke visie op het sociaal domein. Ze weet mensen te enthousiasmeren voor haar ideeën en laat ze de noodzaak om te veranderen inzien.