Chantal Vos

Chantal is beleidsmedewerker bij Inclusief Groep en associate member van Movisie.

Chantal Vos

 

Werkgever: Inclusief Groep 

Functie: Programmamanager beleidsontwikkeling

Kernwoorden: strategie, vernieuwen en verbinden

 

De Inclusief Groep is werkgever en arbeidsmarkttoeleider van circa 1.200 mensen op de Veluwe met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij vormen de eigen infrastructuur en academies een belangrijk fundament.

Chantal weet als programmamanager de organisatie heel goed mee te nemen in nieuwe strategische processen. Een belangrijk aspect van haar werk is de samenwerking met diverse stakeholders waarbij de gedachte is om mensen in bedrijf te brengen vanuit het uitgangspunt ‘werken leer je door te werken’.

Binnen de diversiteit aan stakeholders waar zij mee te maken heeft, laat ze drie belangrijke waarden zien: strategie, vernieuwen en verbinden. Hiermee ontplooit zij steeds nieuwe mogelijkheden binnen het sociaal domein. Voorbeelden daarvan zijn ‘passend werk’ en ‘sluitende aanpak jongeren’. 

De enorme kennis die Chantal heeft binnen het sociaal domein en haar persoonlijke drive om juist vernieuwende inzichten te lanceren, maakt dat op de Noord-Veluwe intensief wordt samengewerkt met onderwijs, zorginstellingen en gemeenten en zorgt voor een waardevolle inbreng als associate member van Movisie.