Chris Veldhuysen

Chris Veldhuysen, gemeente Rotterdam. Functie: beleidsmedewerker zorg en bescherming.

Chris-Veldhuysen

Werkgever: Gemeente Rotterdam

Functie: beleidsmedewerker zorg en bescherming.

Chris Veldhuysen is beleidsmedewerker zorg en bescherming gemeente Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met het actieplan / flexwonen bankslapers. Daarnaast werkt hij samen met Rein Sohilat aan de bewonersondersteuning voor de vernieuwing van de Molukse wijk in Leerdam. Dit doet hij in opdracht van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Hiervoor werkte hij als beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Den Haag (Huisvesting bijzondere doelgroepen: met name arbeidsmigranten en woonwagenbewoners).

Chris Veldhuysen is gericht op het leveren van een bijdrage aan nieuwe inzichten, netwerken, programma's, methodieken op genoemde terreinen.