Chris Veldhuysen

Chris Veldhuysen, Het Omgevingskwartier. Functie: senior adviseur, onderzoeker, trainer en ontwikkelaar.

Chris-Veldhuysen

Werkgever: Het Omgevingskwartier

Functie: Adviseur, onderzoeker, trainer en ontwikkelaar (projecten, methodieken, beleid)

Chris Veldhuysen is samenwerkingspartner bij Het Omgevingskwartier (Voorburg, Gouda Zoetermeer). Zijn werk omvat diverse terreinen: omgevingswet, wonen, zorg & welzijn, stedelijke vraagstukken, wijkontwikkeling, leefbaarheid & veiligheid, duurzaamheid & groen, erfgoed, wijkeconomie, samenlevingsopbouw, multiculturele vraagstukken.

Chris Veldhuysen is gericht op het leveren van een bijdrage aan nieuwe inzichten, netwerken, programma's, methodieken op genoemde terreinen.