Els van Beurden

Els van Beurden is Teamleider Sociaal domein, Jeugd, Wmo en Leerplicht bij de gemeente Barneveld en Associate member van Movisie.

Foto van Els van Beurden

Els van Beurden geeft enthousiast sturing aan haar team in de gemeente Barneveld en heeft een heldere visie op de aanpak van vraagstukken in het sociale domein. In de gemeente Barneveld is in 2015 bewust gekozen om geen sociale wijkteams in het leven te roepen. Binnen de gemeente zelf zijn zogenaamde ‘gespreksvoerders’ aangesteld, die als generalist (vanuit de verschillende expertisegebieden) vooral denken in oplossingen en niet in problemen en beperkingen. De gespreksvoerders hebben veel kennis van de sociale kaart van de gemeente. Zij stimuleren mensen ook zelf na te denken over mogelijke oplossingen en helpen hen om hun sociale netwerk te versterken.

In het kort

Werkgever: Gemeente Barneveld
Functie: Teamleider Sociaal domein, team Jeugd, Wmo en Leerplicht
Kernwoorden: Enthousiast, heldere visie, uitstekende netwerker

In de gemeente Barneveld is het sociale domein goed op orde, maar dit betekent ook dat mensen met complexe problematiek soms om die reden naar Barneveld verhuizen. De gemeente Barneveld heeft veel campings, waar mensen dan noodgedwongen terecht komen. Els zorgt dat haar medewerkers in staat zijn om de procesregie te pakken in het zoeken naar maatwerkoplossingen voor deze mensen/gezinnen en de manier waarop zij dit doet, toont aan dat ze een uitstekend netwerker is, met goede contacten met regiogemeenten, woningbouwcorporaties en instellingen voor zorg en welzijn.

Movisie vindt dat de kennis en competenties van Els van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in het integraal werken met gespreksvoerders en hoe het 'anders denken' binnen de organisatie handen en voeten heeft gekregen.