Gerben van der Linde

Gerben van der Linde is opgavemanager Werkplaats Kennis en Innovatie dienst OCW gemeente Den Haag en associate member van Movisie.

Gerben is verantwoordelijk voor de werkplaats Kennis en Innovatie van de dienst OCW van de gemeente Den Haag. Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Er wordt volop gezocht naar slimme en innovatieve oplossingen. Binnen de dienst OCW van de gemeente Den Haag is daarom een Werkplaats Kennis en Innovatie opgericht. Deze werkplaats faciliteert het kennis- en datagedreven werken binnen OCW en stimuleert innovatie. Dit doet de werkplaats door slimme verbindingen te leggen tussen interne en externe partners, met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten. Gerben is als opgavemanager van de Werkplaats in belangrijke mate betrokken bij het denken over innovaties en vernieuwingen in het sociaal domein en het concreet realiseren daarvan. Dit bestrijkt het gehele sociale domein: jeugd, Wmo, GGD, Veilig Thuis, onderwijs, cultuur, sport.

Gerben van der Linde

In het kort

Werkgever: Gemeente Den Haag
Functie: Opgavemanager Werkplaats Kennis en Innovatie
Kernwoorden: Verbinder, strateeg, ambassadeur van Kennis en Innovatie, combineert denken en doen

Gerben heeft ruime ervaring met zowel bestuurlijke processen als met de beleidsinhoudelijke kant. Gerben is onder meer betrokken geweest bij de invoering van de drie decentralisaties, de herijking van de governance van de GGD Haaglanden, diverse strategie- en visietrajecten in het sociaal domein, de herijking van diverse subsidierelaties, de vormgeving van Brede Buurtscholen (fysiek en inhoudelijk) en het Haagse wijkenbeleid.

Movisie vindt dat de kennis en competenties van Gerben van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in het stimuleren van kennis en innovatie bij hun medewerkers en het opzetten van een ecosysteem van universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en gemeente rond maatschappelijke vraagstukken.