Inge Jongeneel

Inge is coördinator integrale veiligheid bij de gemeente Barneveld en associate member van Movisie.

Inge Jongeneel

 

Werkgever: Gemeente Barneveld

Functie: Coördinator integrale veiligheid

Kernwoorden: overstijgende visie, pragmatisme en concrete aanpak. 

 

Inge heeft een heldere visie op sociale en veiligheidsvraagstukken en zij heeft laten zien hoe zij daar in de gemeente Barneveld mee om gaat. Interessant is het dekkend netwerk van zestien wijkplatforms, waarin bewoners van de wijk samen met de gemeente, de politie, de stichting Welzijn Barneveld en de Woningstichting samen werken aan het signaleren oplossen van problematiek op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Inge heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Zij is heel goed in staat om het grote geheel te overzien en van daaruit ook binnen bredere verbanden zoals de Veiligheidsregio en ‘Veilig thuis’- beleidsinhoudelijk in te acteren. Dit combineert zij met een gezonde dosis nuchterheid en pragmatisme, waardoor zij tegelijkertijd dus ook bijdraagt aan een effectieve aanpak van concrete problemen op wijk-, buurt-, en straatniveau.

Movisie weet dat veel gemeenten worstelen met vraagstukken die zowel het veiligheidsdomein als het sociale domein raken en verwacht dat de kennis en competenties van Inge voor die gemeenten van toegevoegde waarde zullen zijn.