Irma Dijkstra

Irma Dijkstra is directieadviseur bij UW en associate member van Movisie.

Irma Dijkstra

Werkgever: UW

Functies: Directieadviseur

Kernwoorden: kennisrijk, enthousiasme, werkbare aanpakken.

Irma Dijkstra is directieadviseur bij UW (Utrechts Werkbedrijf). Irma adviseert de directie en ondersteunt met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen die te maken hebben met de inclusieve arbeidsmarkt. Ze neemt deel aan het MT van UW.

Een andere taak van Irma is om verschillende partijen over deze onderwerpen samen te brengen, zodat UW meer kan samenwerken aan oplossingen om mensen naar werk te begeleiden, die niet zo gemakkelijk zelf aan werk kunnen komen. Dat betekent ook dat Irma het aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld gemeenten als het over beleidsmatige onderwerpen gaat.
 
Irma werkte de afgelopen tien jaar voor gemeenten, altijd op het gebied van het sociaal domein. Ze gelooft in een wereld waarin het normaal is om jezelf te zijn en vindt het dankbaar bij te mogen dragen aan die inclusieve wereld die begint met een baan voor iedereen.