Jeroen Bigot

Jeroen Bigot is afdelingshoofd maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Huizen en associate member van Movisie.

Foto van Jeroen Bigot

Jeroen Bigot valt op door de manier waarop hij als leidinggevende in staat is geweest om een politiek-bestuurlijk gewenste transformatie in het sociale domein ook daadwerkelijk in de gemeentelijke organisatie tot stand te brengen. Vanuit een oprechte betrokkenheid bij de mensen om wie het gaat ontwikkelde hij een gemeentelijk dienstverleningsconcept, met als belangrijkste verandering een bundeling van alle voorzieningen in één afdeling maatschappelijke zaken en een bundeling van alle dienstverlening via één vaste consulent per inwoner of gezin. De aanpak heeft geleid tot volledig integraal werken en het mogelijk maken van maatwerkoplossingen voor alle inwoners. Deze aanpak is inmiddels bekend geworden onder de naam ‘SpiegelTeam-methode’. De spiegelteams bestaan uit gemeentelijke professionals, met kennis van de participatiewet, de wmo, de jeugdwet, schuldhulpverlening, leerlingenvervoer en (passend) onderwijs. 

In het kort

Werkgever: Gemeente Huizen
Functie: Afdelingshoofd maatschappelijke ondersteuning
Kernwoorden: Oprechte betrokkenheid, leider, maatwerk

Jeroen heeft behalve inhoudelijke kennis ook kennis van financiële- en administratieve zaken die het sociale domein betreffen. Hij heeft een heldere visie op inrichtingsvraagstukken in gemeentelijke organisaties en hij beschikt over het vermogen om anderen daarin mee te nemen. Movisie is van mening dat de kennis en competenties van Jeroen voor veel gemeenten die (nog)met inrichtingsvraagstukken in het sociale domein worstelen van toegevoegde waarde zal zijn.