Jessica Dijkman

Jessica Dijkman is gemeentelijk professional bij Gemeente Gouda en associate member van Movisie.

Als voormalig projectleider jeugdzorg van de gemeente kijkt Jessica breed naar maatschappelijke vraagstukken. Zo was ze op 22 november 2018 ook panellid bij het congres Deltaplan Dementie, waar het ging over de kracht van kunst voor kwetsbare en eenzame ouderen. Jessica was beleidsadviseur met name op gebied van cultuur, waarin ook het verband wordt gelegd naar het sociaal domein. Verder trekt zij ook een project op het gebied van werk en inkomen waar de Gemeente Houten met inwoners met behulp van community reporting en cocreatie met inwoners de dienstverlening willen verbeteren. Nu is zij senior beleidsadviseur cultuur bij de gemeente Gouda.

Jessica Dijkman

In het kort

Werkgever: Gemeente Gouda
Functie: Senior beleidsadviseur cultuur
Kernwoorden: Ondernemende aanpak, brede visie, culturele drijfveer

In het verleden is Jessica op veel aspecten van het sociaal domein actief geweest: van jeugd tot vrijwilligersbeleid tot hulp bij het huishouden. Jessica is naast haar werk actief als theatermaker. Ze is ervan overtuigd dat culturele interventies een positief effect kunnen hebben op eenzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Jessica heeft een ondernemende aanpak en brede visie binnen het netwerk van associate members kan Jessica hier een belangrijke rol in vervullen.