Jessica Dijkman

Jessica Dijkman is gemeentelijk professional bij Gemeente Houten en associate member van Movisie.

Jessica Dijkman

 

Werkgever: Gemeente Houten

Functie: Beleidsmedewerker Samenleving en Projectleider Transitie Jeugdzorg

Kernwoorden: ondernemende aanpak, brede visie, culturele drijfveer

Als voormalig projectleider jeugdzorg van de gemeente kijkt Jessica breed naar maatschappelijke vraagstukken. Zo was ze op 22 november 2018 ook panellid bij het congres Deltaplan Dementie, waar het ging over de kracht van kunst voor kwetsbare en eenzame ouderen. Nu is Jessica beleidsadviseur met name op gebied van cultuur, waarin ook het verband wordt gelegd naar het sociaal domein. Verder trekt zij ook een project op het gebied van werk en inkomen waar de Gemeente Houten met inwoners met behulp van community reporting en cocreatie met inwoners de dienstverlening willen verbeteren.

In het verleden is Jessica op veel aspecten van het sociaal domein actief geweest: van jeugd tot vrijwilligersbeleid tot hulp bij het huishouden. Jessica is naast haar werk actief als theatermaker. Ze is ervan overtuigd dat culturele interventies een positief effect kunnen hebben op eenzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Jessica heeft een ondernemende aanpak en brede visie binnen het netwerk van associate members kan Jessica hier een belangrijke rol in vervullen.