Jette Bolle

Jette Bolle is beleidsmedewerker Zorg bij de gemeente Amsterdam en associate member van Movisie.

Jette is betrokken en werkt met passie in het sociaal domein. De afgelopen jaren is zij vooral bezig met het beleid rond  individuele woonvoorzieningen, hulpmiddelen en vervoer (Wmo) en casemanagement voor Amsterdammers die complexe hulpmiddelen (en ondersteuning) nodig hebben. Daarnaast is Jette sinds 2016 coördinator van het dossier toegankelijkheid en de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Amsterdam.

Jette Bolle

In het kort

Werkgever: Gemeente Amsterdam
Functie: Beleidsmedewerker Zorg
Kernwoorden: Passie, praktijkgericht en inclusief

In haar functie werkt zij samen met zeer diverse mensen en organisaties en mensen in het sociaal domein. Dit doet zij door middel van advisering, nieuwe programma's en projecten opzetten en de verbinding leggen tussen mensen. Jette is groot voorstander van het werken vanuit de praktijk. Inclusief werken en het samenwerken met belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen is daarbij een belangrijk element. 

Een voorbeeld van het werken vanuit de praktijk is dat Jette een aantal jaar geleden samen met andere collega’s die een (mantel)zorgtaak een Gideonsbende heeft gevormd. In de Gideonsbende brengen ambtenaren eigen kennis en ervaring in bij collega's zodat zorgafhankelijke Amsterdammers krijgen wat ze écht nodig hebben. Een van de successen van de Gideonbende is het regelen van zogenaamde Gideonsdagen: extra vrije verlofuren die men als collegiaal gebaar kan schenken aan collega’s die mantelzorger zijn. 

Jette hoopt net als iedereen bij Movisie geïnspireerd te worden en te kunnen inspireren, van elkaar leren, met elkaar leren en veel nieuwe ideeën horen en zien. Maar ook dat samen kunnen sparren over projecten en uitvoering die helaas níet goed gaan, of die achteraf toch heel andere resultaten opleverde  dan verwacht. Want ook daar kunnen we veel van leren. In het associate member netwerk van Movisie is haar kennis, ervaring en betrokkenheid op de inwoner een mooie bron van verbinding, inspiratie en veerkracht.