José van den Elzen

José is senior-beleidsmedewerker bij de gemeente Oss en associate member van Movisie.

Movisie is trots op José van den Elzen, omdat zij dwars door schotten van Wmo en Participatiewet heen een trekkersrol heeft vervuld bij het realiseren van participatie van mensen.

José van den Elzen

In het kort

Werkgever: Gemeente Oss
Functie: Senior beleidsmedewerker
Kernwoorden: Inspirator, verbinder

Vijf Brabantse gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden zijn vorig jaar, met ondersteuning van Movisie, gestart met de tweejarige pilot 'Van zorg naar werk'. Samen met zorgaanbieders, re-integratiebedrijven en sociale werkvoorziening IBN werken deze gemeenten aan twee doelen. Ze ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling richting betaald werk. En ze halen waar mogelijk de schotten weg tussen Wmo en Participatiewet, tussen gemeentelijke afdelingen, tussen consulenten.

Met name mensen die net niet voldoen aan de voorwaarden om via de Participatiewet ondersteund te worden, vielen voorheen buiten de boot. Het gaat om inwoners die zóveel ondersteuning nodig hebben dat ze niet zelfstandig richting werk kunnen, dus vaak geen opleiding hebben of een bepaalde beperking die extra ondersteuning vergt, mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Daarbij is het belangrijk dat wij niet kijken naar wat ze niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen en waar ze naartoe willen.