Khadija ElHajri

Khadija ElHajri is senior beleidsmedewerker Participatiewet/Wmo bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Associate Member van Movisie.

Foto van Khadija Elhajri

Khadija is één van de trekkers bij het ontwikkelen en opstellen van nieuw beleid voor de Wmo en de Participatiewet binnen de Sociale Dienst. Daarbij worden steeds weer nieuwe mogelijkheden gevonden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. Ook de participatie van jonge statushouders wordt in Drechtsteden voortvarend aangepakt vanuit het project K!X Works in combinatie met andere stimulerende trajecten. Andere thema’s waar zij zich mee bezig houdt zijn: armoede, statushouders, Wmo, doelgroepenvervoer, financiële zelfredzaamheid.

In het kort

Werkgever: Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Functie: Senior beleidsmedewerker Participatiewet/Wmo
Kernwoorden: Nieuwe mogelijkheden, participatie, armoede, statushouders, Wmo, doelgroepenvervoer, financiële zelfredzaamheid