Lenneke Hendriks

Lenneke is gemeentelijk professional bij ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze Rijen en associate member van Movisie.

Al lang is Lenneke actief in het sociaal domein. Zij heeft gewerkt in verschillende organisaties, in verschillende domeinen en vanuit verschillende rollen (paramedicus, welzijnswerker, vrijwillig bestuurder in het onderwijs, projectleider, beleidsadviseur).   

Lenneke Hendriks

In het kort

Werkgever: ABG-gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze Rijen
Functie: Strategisch adviseur sociaal domein 
Kernwoorden: Enthousiast, heldere visie, uitstekende netwerker

Lenneke: 'Deze ervaringen helpen mij nu, als beleidsadviseur, om de verschillende perspectieven van inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente te verbinden om samen de goede dingen te doen voor onze inwoners. Mijn talent is om creatief te denken, te verbinden en om vragen te stellen die anderen niet stellen. Ik benader vraagstukken vaak net anders, vaak intuïtief, maar altijd gericht op de betekenis voor inwoners: hoe kunnen zij ‘meedoen én erbij horen’. Daarvoor is het nodig dat wij, bestuurders, beleidsmakers en professionals, echt een andere rol en houding aan nemen, meer oog hebben voor het collectief en dat we op zoek gaan naar (onverwachte) verbindingen over domeinen heen.'

Op dit moment houdt Lenneke zich bezig met een aantal gevarieerde onderwerpen: de integrale aanpak armoede en schulden, versterken van de sociale basis, (lokale) aanpak personen met verward gedrag en ontschotting van daginvulling. Zij doet dat samen met collega’s vanuit ‘agile teams’. Zo proberen zij resultaatgericht te werken en meer samenhang tussen verschillende ontwikkelingen te realiseren.