Marjon van der Leer

Strategisch beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Utrecht en associate member

Marjon is strategisch beleidsadviseur voor het versterken van de sociale basis in Utrecht.

Marjon van der Leer

In het kort

Functie: Strategisch beleidsadviseur

Werkgever: Gemeente Utrecht

Kernwoorden: sociaal bewogen, verbinder

Bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, versterken van gemeenschapskracht en het vanuit de leefwereld denken en handelen zijn voor haar belangrijke drijfveren.

Marjon heeft brede ervaring binnen het sociaal domein. Ze begon haar loopbaan als hulpverlener voor (thuisloze) jongeren en werkt nu al jarenlang als beleidsadviseur sociaal domein. Heeft binnen de gemeente gewerkt op de thema’s welzijn, Maatschappelijke Opvang en gezonde leefstijl. Ze was in 2011 penvoerder voor het ‘doorbraakdossier sociaal kwetsbaren’ in aanloop naar de Wmo transitie en intensief betrokken bij de pilots met de buurtteams.

Marjon werkte de afgelopen periode mee aan de transformatie binnen het sociaal domein en is vanaf eind 2015 strategisch beleidsadviseur voor het versterken van de sociale basis in Utrecht. Ze deelt graag haar kennis van en ervaringen met het Utrechts model en met de visieontwikkeling en aanpak voor het versterken van de sociale basis. Een goede samenwerking tussen bewoners(initiatieven), diverse partijen in de sociale basis, zorgpartners en de gemeente is daarbij van doorslaggevend belang.