Renate Bouwman

Renate is gemeentelijk professional en associate member van Movisie.

Renate Bouwman

Renate Bouwman is Programmamanager Maatschappelijk Domein a.i. Gemeente Hardenberg. Hiervoor was zij bestuurder van de SMD wijkteams in Enschede. Het doel van de SMD wijkteams in Enschede is richting geven aan uitvoering in het sociaal domein dat aansluit op de wens en vraag van de inwoners van Enschede.

In het kort

Werkgever: Gemeente Hardenberg
Functie: Programmamanager Maatschappelijk Domein a.i.

Renate was opdrachtnemer en -gever voor innovatieve projecten in het sociaal domein, zoals een aanpak om 100 gezinnen met complexe problematiek samen Sociaal Hospitaal een doorbraakmethode te bieden. In Enschede wordt gewerkt met een nieuwe vorm van hulp.online waar inwoners een digitale zelfhulp route kunnen volgen en bij hulp door een deskundige zelf eigenaar blijven van hun dossier. 

Daarnaast ontwikkelt de SMD samen met partners een kwaliteitssysteem dat helpt de onafhankelijkheid van inwoners te verhogen en expertise van wijkteamcoaches te versterken. Het is een systeem dat voortdurend wordt gevuld en effecten van aanpak in beeld brengt. 

Renate: 'Bij alles wat we inzetten, moeten zij die het moeten doen, er in geloven'. De kennis en inzichten van inwoners en medewerkers zijn voor ons de basis waarop we organiseren. Er liggen nog veel kansen in het sociaal domein. We hebben elkaar nodig om ze verder te ontwikkelen. Samen kom je verder.'