Saloua Chaara

Saloua Chaara is programmamanager bij Regio Gooi en Vechtstreek en associate member van Movisie.

Saloua Chaara

In het kort

Werkgever: Regio Gooi en Vechtstreek
Functie: Programmamanager sociaal domein
Kernwoorden: Doorzetter, visie en daadkracht

Saloua Chaara staat bij Movisie bekend om haar enorme doorzettingsvermogen om veranderingen in het sociale domein voor elkaar te krijgen, zowel binnen een gemeentelijke organisatie als bij de regio Gooi en Vechtstreek (een samenwerkingsverband van acht gemeenten) als geheel. Zij stond aan de wieg van het vraaggestuurd werken in het sociale domein en ze implementeerde tal van projecten op het snijvlak van Wmo en Participatiewet, waaronder een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten in een gemeentelijke organisatie.

Saloua valt op door haar visie, daadkracht en tomeloze energie waarmee zij lastige vraagstukken tot een oplossing brengt. Zij heeft een goede antenne voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en is heel goed in staat om in dit krachtenveld effectieve samenwerking tot stand te brengen. Voorbeelden zijn de samenwerking binnen de regionale werkkamer (een bestuurlijk overleg van gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en UWV) en de (boven)regionale samenwerking tussen de Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere in het gezamenlijke sociale werkbedrijf Tomin. Zij heeft als programmamanager sociaal domein een goed inzicht in de problematiek rond inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen en regievoering vanuit gemeenten bij complexe zorg.